Wrexham council news, nursery applications 2019, nursery schools Wrexham

Gwnewch gais rŵan am le meithrinfa ar gyfer eich plentyn

Mae ceisiadau bellach ar agor i ymgeisio am le mewn ysgol feithrin ar gyfer eich plentyn ar gyfer Medi 2020. Gallwch wneud cais ar-lein drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth...
Wrexham Chester Shrewsbury

Cynnydd mewn teithwyr ar Linell Caer-Wrecsam-yr Amwythig

Mae Swyddfa Rheoleiddio’r Priffyrdd wedi cyflwyno ei hadroddiad blynyddol ddiwedd blwyddyn ddiwethaf ar deithwyr yn defnyddio’r gorsafoedd ar linell Caer, Wrecsam a’r Amwythig sydd yn dangos cynnydd...
home c

Fedrwch chi ddarparu cartref cariadus i blentyn lleol?

Mae gofalwyr maeth yn creu cartrefi saff a chefnogol i blant a phobl ifanc ond, yn Wrecsam, mae arnom ni angen mwy o bobl i ddangos diddordeb. Ydych...
Cold Call Scam Phone

Y wybodaeth ddiweddaraf: Twyll Amazon Prime

Ers i ni gynnwys ein blog diweddar ‘Rhybudd ynghylch twyll newydd Amazon Prime’, yn anffodus rydym wedi darganfod bod gwraig hŷn wedi dioddef twyll a throsglwyddo £10,000...
Chirk

DATGANIAD AML ASIANTAETH – Digwyddiad yn Y Waun – Y Wybodaeth Ddiweddaraf 17.01.2020

Mae’r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi cyhoeddi bod y digwyddiad yn Kronospan bellach wedi symud ymlaen i’r cam adfer sy’n golygu eu bod wedi gallu gadael y...
P

Dyma beth o’r plastig y daethom o hyd iddo yn eich gwastraff cyffredinol

Mae llawer ohonom yn Wrecsam yn ailgylchu ein poteli, potiau, tybiau a chynwysyddion plastig eraill yn ein blychau ailgylchu bob wythnos. Ond mae nifer fawr o eitemau y...
Chirk

Y diweddaraf: Digwyddiad yn Y Waun 16.01.20

Mae’r gwasanaeth tân ac achub yn parhau ar y safle yn Y Waun gan ymdrin â'r mannau gwaethaf a'r gobaith yw y bydd y gwaith o fynd...

Ydych chi awydd defnyddio deunyddiau ecogyfeillgar a deunyddiau wedi’u hailgylchu i greu gwaith celf?

Ymunwch â ni bob dydd Gwener i beintio gyda deunyddiau ecogyfeillgar a deunyddiau wedi’u hailgylchu. Dewch i ddatblygu eich gwybodaeth am ailddefnyddio eitemau a lleihau eich gwastraff...
family friendly arts and crafts

Clwb celf a chrefft newydd sy’n gyfeillgar i deuluoedd!

Oes gennych chi blant sydd wrth eu boddau gyda chelf? Ydych chi am ddysgu sgiliau newydd a datblygu eich dychymyg gyda’ch plant? Wel, dyma’r dosbarth i chi! DERBYNIWCH...
Scam Amazon Prime Fraud

Rhybudd ynghylch twyll newydd Amazon Prime

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus o dwyll Amazon Prime ar ôl cael adroddiadau ar ddiwedd yr wythnos diwethaf. Mae’r adroddiadau yn dangos...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
fog
8.2 ° C
9 °
7.2 °
100%
2.6kmh
90%
Thu
9 °
Fri
8 °
Sat
6 °
Sun
8 °
Mon
9 °
- Hysbysebu -