Cwmni tacsis yn cymryd rhan yn ymgyrch Rhuban Gwyn yr Heddlu

Mae ymgyrch y Rhuban Gwyn yn fudiad rhyngwladol sy’n gweithio gyda dynion a bechgyn i herio diwylliannau sy’n arwain at aflonyddu, cam-drin a chyflawni trais yn erbyn...
Biscuits Recycling Plastic Christmas

Byddwch yn greadigol dros y Nadolig eleni er mwyn osgoi defnyddio plastig

Wrth i bobl ddechrau meddwl am y Nadolig, roeddem ni’n meddwl y byddai’n amser da i ddangos i chi sut y gallwch fod yn greadigol dros gyfnod...

Ffermwyr Lleol yn Cyfaddef Troseddau Lles Anifeiliaid

Plediodd brodyr lleol, Wilfred Francis ac Ian Martin Francis o'r Ackery, Burton Yr Orsedd, yn euog i nifer o droseddau dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 a...

Diolch Allington Hughes Law 🙂

Diolch yn fawr eto i Allington Hughes Law sydd wedi noddi’r Goeden Nadolig hardd sy’n coroni’r naws Nadoligaidd yng nghanol y dref. Cyrhaeddodd y goeden ddoe ac...

Estyn yn cydnabod “rhagoriaeth” yn ysgolion cynradd Wrecsam

Rydym yn falch o gyhoeddi bod rhai o’n hysgolion cynradd ymysg ysgolion o bob rhan o Gymru sydd wedi derbyn gwobr am ragoriaeth gan y corff cenedlaethol...

Byw yn dda gyda dementia yn Wrecsam – dewch i gwrdd â HUG!

Cynhaliwyd digwyddiad yn Tŷ Pawb yn ddiweddar i ddathlu'r hyn y mae Wrecsam wedi bod yn ei wneud i gefnogi pobl sy'n byw gyda Dementia a'u gofalwyr. Yn...

Perfformiad arbennig iawn dydd Iau yma

Bydd y sioeau poblogaidd Cerddoriaeth Fyw yn parhau ddydd Iau yma yn Tŷ Pawb gyda pherfformiad arbennig iawn yn dathlu hanes a bywyd Dyfrffordd Pontcysyllte a ysgrifennwyd...

Newyddion da wrth i’r Loteri Genedlaethol gymeradwyo nawdd o £1.52 miliwn ar gyfer gwaith...

Mae gennym newyddion da iawn. Nôl yn haf 2018, fe gyhoeddom ni ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn derbyn nawdd rownd gyntaf gan y Loteri Genedlaethol ar...

Rhyfeloedd Angof : Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig o gwmpas y Byd

Mae Wrecsam yn nodi Sul y Cofio a Diwrnod y Cadoediad eleni gydag arddangosfa newydd yn yr amgueddfa: Rhyfeloedd Angof : Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig o gwmpas y...

Darganfyddwch y ffeithiau a’r ffantasi o hanes Wrecsam

Dydd Sadwrn 16 Tachwedd – 11.00am-12.30pm Dechrau a gorffen yn nerbynfa Tŷ Pawb Am ddim O’r dref farchnad i Terracottapolis, dewch o hyd i ffeithiau a ffantasi Wrecsam hanesyddol ar...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
6 ° C
8 °
3.9 °
75%
6.7kmh
75%
Fri
7 °
Sat
8 °
Sun
7 °
Mon
5 °
Tue
5 °
- Hysbysebu -