Penwythnos Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf – Cynlluniau ar gyfer Wrecsam

Mae llawer ohonoch wedi holi beth rydym ni’n ei gynllunio i gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar 11 Tachwedd 2018. Efallai ei fod ychydig...
video

Newyddion da i blant … a rhieni … mae’r gwyliau wedi cyrraedd!

Wrth i wyliau’r haf prysur agosáu, mae llawer o bethau wedi’u cynllunio ar gyfer cadw pobl ifanc yn brysur. I ddechrau, mae darpariaethau gwaith chwarae gwych sy’n rhoi...

Ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu yr haf hwn? Edrychwch ar hwn…

Mae'n adeg honno o'r flwyddyn unwaith eto pan fydd gwisg ysgol yn cael ei daflu i waelod y bin golchi dillad am ychydig wythnosau a bydd teuluoedd...
wrexham news

Gwelliannau ar eu ffordd i Ganol y Dref

Rhoesom wybod fis Chwefror y llynedd ein bod wedi dod o hyd i dros £420,000 o gyllid i’w wario ar Stryd y Frenhines a Stryd yr Hôb...

Mynd i’r afael â Masnachwyr Twyllodrus

Rydym yn ymwybodol o’r effaith a gaiff bygythiad masnachwyr twyllodrus ar gymunedau - yn enwedig y peryglon i bobl ddiamddiffyn neu'r henoed. Mae ardal Wrecsam wedi cael ei...

Safle Mynwent Wrecsam ymhlith y mannau gwyrdd sydd wedi ennill Gwobr y Faner Werdd

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – y marc rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o safon. Mae 201 o...

Gwelliannau i Ganol y Dref – cyfle i weld beth sydd wedi ei gynllunio

Oes ganddoch chi ddidordeb mewn beth sy'n mynd ymlaen yn ganol y dref? Bydd cynlluniau ar gyfer gwelliannau i ganol y dref yn cael eu dangos mewn digwyddiad...

Allan o’r ysgol, i mewn i gelf…

Ydych chi'n chwilio rywbeth creadigol i'w wneud yn ystod gwyliau? Beth am cymryd ran yn ein Dosbarth Meistr Ysgol Gelf Haf! Bydd siawns i adeiladu offerynnau cerdd ac...

Hen Olew? Cymerwn ni hwnnw!

Nid yw cael gwared ag olew coginio yn un o’r swyddi hawsaf yn y gegin. Gall ceisio ei dywallt i gynhwysydd arall fod yn annymunol a blêr, a...

Gwasanaeth Coffa Blynyddol

Caiff y Gwasanaeth Coffa Blynyddol eleni ei gynnal ar yr 22 Gorffennaf am 2pm yng Nghapel yr Amlosgfa ym Mentrebychan. Bydd Joy Atkinson MICF yn cynnal y gwasanaeth...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.3 ° C
15 °
14 °
93%
1.5kmh
40%
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
23 °
Wed
25 °
Thu
28 °
- Hysbysebu -