Nid teganau yw dyfeisiau laser!

Oes gan eich plentyn ddyfais laser? Ydych chi’n bwriadu cael un i roi yn eu hosan ar gyfer y Nadolig? Os felly, mae perygl gwirioneddol y gallent achosi...
Wrexham

Y Pentref Nadolig yn argoeli i fod yn llawn hwyl yr Ŵyl

Rydyn ni wedi gweld ambell ddigwyddiad Nadoligaidd gwych yn barod ond mae’r un sydd ar ddod y penwythnos hwn yn argoeli i fod yn llawn o firi’r...

Mannau Gwefru yn Nhŷ Pawb

Gall y rhai gyda cheir trydan nawr wefru eu ceir yn Nhŷ Pawb wrth i’r mannau gwefru ddod ar gael i'r cyhoedd. Mae’r ddau fan gwefru ar lawr...

Helpwch ni i drechu’r rhwystr ailgylchu olaf

Rydym yn agosáu at ein targed o ailgylchu 70 y cant o’n gwastraff – ac mae atal gwastraff bwyd yn rhan fawr o hynny. Y llynedd, bu i...

Pe byddai’n bwrw eira yfory, a fyddech yn barod amdano?

Nid ydym yn disgwyl eira eto – ond petawn ni, a fyddech yn barod amdano? Oes digon o wrthrewydd a hylif glanhau ffenestr flaen yn eich car, ac...

Gweithrediad ar y Cyd yn Atafaelu Alcohol a Thybaco Anghyfreithlon

Rydym bob amser eisiau sicrhau bod Wrecsam yn lle teg a diogel i wneud busnes. Ochr yn ochr â’n partneriaid o fewn gwasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi,...

Peidiwch  Cholli Eich Casgliad Bin

Yn ddiweddar penderfynodd ein Bwrdd Gweithredol i wneud green bin collections monthly yn ystod y gaeaf ym misoedd Rhagfyr, Ionawr a Chwefror. Mae galw yn gostwng yn sylweddol...
Wrexham council news, School reception applications 2019, Wrexham schools

Cofiwch!! Gwnewch gais am y cynnig gofal plant nawr

Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer ymestyn y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru i Wrecsam gyfan o Ionawr 2019! Ym mis Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ehangiad y...
Wrexham council news, Wrexham council debates, North Wales local councillors

Sut mae’r cyngor yn gweithio: trafodaethau

Mae llawer o benderfyniadau’n cael eu gwneud yn y cyngor. Nid yw’r dewisiadau sy’n cael eu gwneud bob amser yn rhai syml, a dyna pam yr ydym yn...

E-lyfrau Cymraeg nawr ar gael ar-lein

Ydych chi’n aelod o un o’n llyfrgelloedd? Gall ddefnyddwyr sy’n aelodau o'n gwasanaeth llyfrgell gael mynediad at Borrow Box - gwasanaeth ac ap ar-lein gyda miloedd o e-lyfrau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
3.3 ° C
4 °
3 °
69%
8.7kmh
20%
Fri
1 °
Sat
1 °
Sun
8 °
Mon
6 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -