Ydych chi wedi adnewyddu eich tocyn bysiau eto?

Bydd gan nifer ohonoch chi gerdyn teithio rhatach – tocyn bysiau – a byddwch yn gwybod ei bod yn rhaid i chi adnewyddu eich cerdyn erbyn 31...

Sioeau Cerddoriaeth yr Hydref yn dod i ben gyda pherfformiad Nadolig Arbennig Iawn

Mae yna ddigonedd yn aros y rhai sy'n hoff o gerddoriaeth wrth i Sioeau Cerddoriaeth tymor yr Hydref 2019 ddod i ben yn Tŷ Pawb. Dydd Iau, Tachwedd...

Pobl ifanc yn paratoi ar gyfer cyfweliadau yn y dyfodol

Gall fynd am gyfweliad fod yn ofnus – yn enwedig pan rydych ychydig dros 16 ac yn edrych am eich lle cyntaf yn y coleg neu yn...
Reuse shop Christmas Recycling

Siopa, rhoddi ac ail-anrhegu… sut allwch chi helpu’r siop ailddefnyddio (a sut all y...

Ar 16 Tachwedd, roedd y siop ailddefnyddio yn dathlu tair blynedd ers iddi agor - pen-blwydd hapus! :-) Ond rywsut mae rhai pobl yn Wrecsam heb glywed am...

Ymdrech ysgubol gan Ddisgyblion, Staff a Rhieni Ysgol Clywedog

O ganlyniad i ymdrechion Tasglu Eco-Weithredu Ysgol Clywedog mae 250 o goed wedi eu plannu ar dir yr ysgol fel rhan o ymgyrch ‘Big Climate Fightback’ Coed...

Masnachu annheg yn costio bron i £3,000 i un töwr

Daeth achos llys ynadon i ben yn ddiweddar gyda thöwr lleol, Kenny Baker, a oedd yn masnachu fel Baker's Roofing, yn pledio’n euog i 7 cyhuddiad dan...
Christmas Bin Collection 2019 Wrexham

Cymerwch olwg ar y calendr biniau cyn y ’Dolig

’Does dim yn waeth na methu eich diwrnod casglu biniau – yn enwedig dros y Nadolig – felly rydyn ni’n gofyn i chi gymryd golwg ar y...

Galw am gontractwyr a masnachwyr i helpu ein gwaith treftadaeth

Mae ein Cynllun Treftadaeth Treflun yn ceisio adfer a gwarchod nifer o’r adeiladau hanesyddol bwysig sydd yn Ardal Gadwraeth Canol y Dref. Yn ogystal â helpu i ddod...

Ymunwch â hwyl yr ŵyl yn Amgueddfa Wrecsam

Mae gan Gaffi’r Cowt yn Amgueddfa Wrecsam ddigon o ddanteithion blasus a fydd yn tynnu dŵr o’ch dannedd y Nadolig hwn. Mae ganddyn nhw wledd o fwydydd cartref...

Digwyddiad hwyliog AM DDIM i ddathlu 30 mlynedd o hawliau plant

Mae eleni yn nodi 30 mlynedd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP). I ddathlu’r achlysur, mae Senedd yr Ifanc yn cynnal digwyddiad i arddangos ymrwymiad Wrecsam...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity shower rain
10.4 ° C
11.7 °
8.9 °
93%
8.7kmh
40%
Mer
5 °
Iau
4 °
Gwe
7 °
Sad
4 °
Sul
4 °
- Hysbysebu -