Darganfyddiad

Darganfyddiad newydd yn rhoi goleuni ar Wrecsam yn oes y Rhufeiniaid.

Mae un o’r gwrthrychau Rhufeinig mwyaf arwyddocaol a ddarganfuwyd yng Nghymru yn y blynyddoedd diweddar wedi cael ei ddarganfod ger Wrecsam! Darganfu Rob Jones, sy'n ddatguddiwr metel, wrthrych...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

“Sut fydda’ i’n gwybod os bydd galwad gan rywun sy’n olrhain cysylltiadau yn ddilys?”...

Prif negeseuon • Os bydd rhywun yn cysylltu â chi fel rhan o’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu, ni fyddant yn gofyn am unrhyw wybodaeth ariannol, manylion...
Household Recycling Centres

“Dyn a’i Fan?” – Byddwch yn wyliadwrus yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Ers i ni ailagor ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rydym wedi cael adroddiadau o nifer wasanaethau ‘dyn a’i fan’ yn cynnig cael gwared ar wastraff i...
Ruabon Station

Mynediad i orsaf Rhiwabon yn parhau i fod yn uchel ar yr agenda

Bydd defnyddwyr rheilffordd yn falch o glywed fod y mynediad sy’n anaddas i bobl anabl yn Rhiwabon yn dal i fod yn uchel ar yr agenda ac...

Mae Diwrnod Chwarae yn digwydd!

Efallai na allwn ni ddod at ein gilydd yng nghanol y dref i ddathlu Diwrnod Chwarae eleni, ond rydym ni’n dal i ddathlu! Felly, ar 5 Awst, fe...
carers

Wythnos Gofalwyr 2020

Thema Wythnos Gofalwyr eleni yw #gwneudgofalu’nweladwy. Nid yw rhai gofalwyr yn ystyried eu hunain fel gofalwyr ac o ganlyniad i hynny mae’r gofalwyr hyn yn llai tebygol o...
Covid 19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio cyhoeddus 12.6.20

Mae'r nodyn hwn yn darparu diweddariad ar y wybodaeth a gafodd ei bostio ar y blog hwn wythnos diwethaf (5.6.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • Mae’r rhaglen Profi,...
artists open call

Mae Tŷ Pawb yn Gwahodd Artistiaid i Gyflwyno Gweithiau ar gyfer Arddangosfa sy’n Dathlu...

Mae Tŷ Pawb yn gwahodd artistiaid traddodiadol a chyfoes o bob cwr o'r byd i gyflwyno gweithiau ar gyfer arddangosfa newydd ym mis Hydref. Arrdangosfa Tŷ Pawb Agored...
Children's Services

Bwrdd Gweithredol wedi cyfarfod trwy gyfrwng Zoom bore ‘ma

Fe ailgychwynnodd cyfarfodydd ein Bwrdd Gweithredol yr wythnos yma a bore ‘ma (09.06.20), wrth iddynt gyfarfod trwy gyfrwng Zoom. Fel y byddech yn ei ddisgwyl ar gyfer...
Covid 19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd 5.6.20

Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn yr hyn a gyhoeddwyd ar y blog hwn yr wythnos ddiwethaf (29.5.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • Arhoswch gyda...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
12 ° C
12.8 °
11.1 °
97%
0.9kmh
100%
Gwe
15 °
Sad
15 °
Sul
18 °
Llu
15 °
Maw
16 °
- Hysbysebu -