surgery to waterloo

Gwasanaeth Archebu a Chasglu ar gael yn Llyfrgell Wrecsam

Gwyddom eich bod i gyd yn edrych ymlaen yn fawr at weld llyfrgelloedd yn ailagor ac er mwyn gwneud hynny’n ddiogel rydym wedi trefnu system “archebu a...
Henblas Street

Ailagor Toiledau Cyhoeddus Stryd Henblas – gyda phwyslais ar ddiogelwch

Wrth i’r ganol y dref ddechrau ailagor yn ofalus ar gyfer masnachu, rydym wedi ystyried sut i agor ein toiledau cyhoeddus yn ddiogel. O ganlyniad i hyn, mae...
Armed Forces Day

Diwrnod y Lluoedd Arfog 2020 – ychydig yn wahanol eleni

Heddiw (27.06.20) yw Diwrnod y Lluoedd Arfog 2020, diwrnod pan fyddwn ni yn Wrecsam ac ar draws y DU yn dweud diolch i’n lluoedd arfog yn y...
Covid 19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio’r cyhoedd, 26.6.20

Mae’r nodyn hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn dilyn yr hyn a gyhoeddwyd ar y blog hwn yr wythnos diwethaf (19.6.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • Rydym yn...
Cancelled

Digwyddiad neu wyliau wedi’i ohirio? – gwybod beth yw eich hawliau

Mae Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio bod £2 filiwn o arian cwsmeriaid Cymru mewn perygl oherwydd y cyfnod clo a gohirio digwyddiadau, gwyliau a llety. Mae cyfnod...
Wedding

Diweddariad ynglŷn â Seremonïau Priodas

Rŵan bod y cyfyngiadau ar gynnal seremonïau priodas a phartneriaethau wedi’u llacio, byddwn yn edrych ar drefniadau ar gyfer hwyluso seremonïau ar gyfer cyplau sy’n dymuno bwrw...
Shopping in Wrexham

Siopa yn Wrecsam yn ystod pandemig y coronafeirws

Mae’r Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd, wedi croesawu’r newyddion bod modd i siopau eraill ailagor yn ofalus. “Dyma newyddion gwych i'n masnachwyr sydd, wrth reswm,...
Borras Park CP School

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras – Ymgynghoriad cyn ymgeisio

Gwahoddir trigolion Parc Borras a Rhosnesi, gyda phlant a fydd yn mynychu neu sydd yn mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, ac unrhyw un a hoffai fynychu’r...
Covid 19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio cyhoeddus 19.6.20

Mae'r nodyn hwn yn darparu diweddariad ar y wybodaeth a gafodd ei bostio ar y blog hwn wythnos diwethaf (12.6.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • Bydd ysgolion yn...
wrexham gateway

Caffael Tir ar gyfer Porth Wrecsam yn dechrau

Mae Partneriaeth Porth Wrecsam rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Prifysgol Wrecsam Glyndŵr, Cymdeithas Clwb Pêl-droed Wrecsam a Llywodraeth Cymru yn parhau i ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
12 ° C
12.8 °
11.1 °
97%
0.9kmh
100%
Gwe
15 °
Sad
15 °
Sul
18 °
Llu
15 °
Maw
16 °
- Hysbysebu -