Ailwampio adeiladau “hyll” yng nghanol y pentref

Mae newyddion da iawn i drigolion Rhiwabon, gan y cyhoeddwyd yn ddiweddar y bydd cyfres o adeiladau heb eu datblygu, sydd wedi’u lleoli yng nghanol y pentref,...

Pleidleisiwch dros eich hoff barc gwledig Baner Werdd

Mae staff ein parciau gwledig yn dathlu un o’u hafau mwyaf llwyddiannus eto gyda miloedd ohonoch yn ymweld, a chymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau sydd wedi’u...

Pam mae’r tenant hwn yn falch o’n prosiect gwella tai

Mae tenant y Cyngor wedi canmol y gwaith gwella sydd wedi’i wneud i'w eiddo. Cafodd Mr K Jones o Johnstown gegin ac ystafell ymolchi newydd fel rhan o...

“Mae fy mhlant yn siarad Cymraeg ond alla i ddim mynd dim pellach na...

Felly rydych wedi penderfynu anfon eich plentyn neu blant i ysgol Cyfrwng Cymraeg – gwych! Mae tystiolaeth gref sy'n dangos (dolen gyswllt i erthygl Saesneg) fod bod yn ddwyieithog yn...

Peidiwch ag anghofio am eich casgliadau – rhowch eich bin allan yn ddigon buan

Llynedd bu i ni wneud newidiadau mawr i’n gwasanaeth ailgylchu er mwyn ailgylchu mwy a gwneud ein gwasanaeth casglu yn fwy effeithiol. Diolch yn fawr iawn i...

Cynghori prynwyr ceir i gymryd gofal ar ôl canfod beiau ar gerbyd

Anogir pobl sy'n chwilio am gar newydd i wirio cyflwr unrhyw gar yn iawn cyn ei brynu. Daw’r cyngor hwn ar ôl i un gwerthwr dderbyn dirwy...

Pam mae’r clwb chwaraeon lleol hwn yn falch iawn gyda’r gwaith gwella…

Mae clwb chwaraeon lleol wedi cael gwneud gwaith ailwampio gan gontractwr y Cyngor. Gosododd Mitie, contractwr sydd wedi bod yn gwneud gwaith gwella tai yn ardal Cefn, gegin...

Gwaith Ffordd yn Golygu Gwelliannau i un o Byrth Wrecsam

Bydd gwaith yn digwydd ar y gylchfan ar Ffordd Rhiwabon lle mae’n cwrdd â Ffordd y Tylwyth Teg a Ffordd Buddug. Bydd y gwaith yn digwydd ar 29...
School Meal service

Beth sydd i ginio?

Ydych chi eisiau gwybod beth mae eich plentyn yn ei gael i ginio? Pa un ai yw eich plentyn yn yr ysgol gynradd neu uwchradd, mae bob amser...

A483 Cylchfan Croesfoel – Amhariad ar 24 Awst

Bydd gwaith i newid arwydd sydd wedi torri ar gylchfan Croesfoel yn cael ei wneud gyda’r nos ddydd Iau 24 Awst. Mae’r arwydd yn arwydd ceibr a ddifrodwyd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity shower rain
10.4 ° C
11.7 °
8.9 °
93%
8.7kmh
40%
Mer
5 °
Iau
4 °
Gwe
7 °
Sad
4 °
Sul
4 °
- Hysbysebu -