Ysgolion yn elwa o fuddsoddiad hamdden

Mae’n debyg eich bod wedi gweld yr holl waith diweddar yn ein cyfleusterau hamdden, gyda gwaith adnewyddu a diweddaru wedi eu cwblhau yn ddiweddar yng Nghanolfan Hamdden...

Digwyddiad gwerth mwy nag arian yn Amgueddfa Wrecsam

Mae’r newidiadau i arian papur a darnau punt yn y DU wedi bod yn y penawdau yn ddiweddar gyda phobl yn chwilio am bapurau £5 a £10...

Dydyn ni ddim eisiau eich hen bunnoedd!

Mae’r dyddiad ar gyfer cael gwared ar eich hen bunnoedd yn prysur nesáu. Rydym yn gwybod beth mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu pan fo angen...

Cynghorwyr i holi rheolwyr iechyd mewn cyfarfod – dilynwch y gweddarllediad byw

Mae sut mae gwasanaethau iechyd yn gweithio, beth maent yn ei wneud, a sut y gallant wella yn eithriadol o bwysig i ni i gyd. Gyda chyllidebau wedi...

Newyddion da i siopwyr – bydd meysydd parcio Cyngor Wrecsam yn rhad ac am...

Newyddion da ar gyfer y cyfnod sy'n arwain at y Nadolig. Unwaith eto, bydd modd defnyddio holl feysydd parcio’r Cyngor yn Wrecsam yn rhad ac am ddim trwy...

Pobl Ifanc – “gallwch chi wneud gwahaniaeth”

Ydych chi rhwng 11 a 25 oed? Ydych chi’n teimlo y gellid gwneud mwy i sicrhau fod pobl yn cymryd eu barn o ddifrif a bod pobl ifanc...

mwy o gartrefi lleol yn cael triniaeth foderneiddio

Tai’r Cyngor ym Mrymbo fydd y rhai diweddaraf i dderbyn gwaith gwella yn rhan o brosiect moderneiddio mawr. Mae tai ar Stryt Offa ar hyn o bryd yn...
A5

Os yr ydych yn defnyddio maes parcio Stryd y Farchnad, dylech ddarllen hon…

Bydd gwaith yn dechrau ar yr is-stasiwn a cheblau ar faes parcio Stryd y Farchnad ac i mewn i Stryd Gaer a’r Stryd Fawr yn ystod yr...

Blas ar awduron nofelau ditectif, cyfreithwyr a phlismyn ar Wythnos y Llyfrgelloedd

Mae Llyfrgelloedd yn adnodd cyhoeddus anhygoel. Fel y nodwyd yn ddiweddar, dim ond £10.20 y flwyddyn mae'r gwasanaeth llyfrgell yn ei gostio yn Wrecsam ar Fand D Treth...
Low Carbon Heroes

Ydych chi’n cerdded neu’n beicio?  Sut gallwn ni wella’r llwybrau rydych yn eu defnyddio?

Ydych chi’n cerdded neu’n beicio er mwyn cyrraedd lle rydych eisiau mynd yn Wrecsam?  Os felly hoffem i chi gysylltu â ni er mwyn gadael i ni...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
4.4 ° C
5 °
3.9 °
91%
0.9kmh
53%
Llu
6 °
Maw
10 °
Mer
7 °
Iau
3 °
Gwe
4 °
- Hysbysebu -