Edrych yn gyfarwydd? – Dywedwch wrthym ni lle mae o

Mae arwydd ffordd ar goll. Nid dim ond unrhyw arwydd...mae'n arwydd rhestredig Gradd II. Enghraifft anghyffredin o arwydd haearn bwrw lleol sydd wedi goroesi ers y 19eg...

Mwy o gartrefi wedi eu trawsnewid gan ein prosiect moderneiddio…

Mae tenantiaid y Cyngor wedi croesawu gwaith i wella eu cartrefi. Cafodd dai ym Mhen y Bont yn Nhrefor ystafelloedd ymolchi newydd wedi’u haddasu fel rhan o brosiect...
Wrexham Council consultation

Gadewch i’r gweddill gael dweud eu dweud ar sut rydym am arbed £13m (neu...

NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) Mae’n rhaid i Gyngor Wrecsam arbed £13miliwn dros y ddwy flynedd nesaf. Mae hynny’n llawer o arian, ac nid oes...

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chyfarwyddwr Creadigol newydd Tŷ Pawb

Ers cyhoeddi enw dewisedig yr adeilad, mae diddordeb wedi cynyddu’n fawr yn natblygiad newydd Tŷ Pawb, a fydd yn dod â'r celfyddydau, marchnadoedd a gwaith cymunedol at...

Cefnogwch gyfle ysgol i ennill maes chwarae newydd

Gwyddom i gyd pa mor bwysig yw chwarae ar gyfer plant - yn enwedig yn yr ysgol, lle gall lleoliadau chwarae helpu plant i gymdeithasu, ymarfer corff...
Wrexham Library Books Events

CARU LLYFRAU? FYDDWCH CHI DDIM AM FETHU HWN…

Mae dyddiadau Gŵyl Geiriau 2018 un o’r prif wyliau llyfrau yng Ngogledd Cymru a’r Gororau, wedi’u cyhoeddi. Cynhelir digwyddiadau llenyddol mewn lleoliadau ar draws Wrecsam rhwng dydd Sadwrn,...

Eich gwaith mewn miloedd o bocedi?

Os ydych chi neu eich plentyn yn mwynhau gwneud lluniau, sut hoffech chi ddod o hyd i'ch gwaith mewn miloedd o byrsiau, waledi a phocedi ar draws...

Mae’r Ŵyl Amgueddfeydd yn ôl!

Erioed wedi meddwl beth y gall amgueddfeydd gynnig? Bob blwyddyn yng Nghymru, mae’r ŵyl amgueddfeydd yn arddangos beth y gallwch weld yn eich amgueddfa leol ac yn rhoi...

Sut i fwrw ‘mlaen gyda phennod 1!

Wyt ti’n credu fod gen ti stori? Methu’n glir â meddwl lle i ddechrau? Oes gen ti syniad ac yna yn dod ar draws rhwystr? Efallai bod yr ateb ar...

Plant yn cadw llygad ar dreftadaeth bensaernïol

Daeth plant ysgol lleol yn ddylunwyr am ddiwrnod gyda'r artist Tim Denton yn ddiweddar, Creodd disgyblion Ysgol Deiniol, Marchwiel batrymau gan ddefnyddio stensiliau a wnaed gan Tim o'r...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
4.3 ° C
4.4 °
3.9 °
88%
2.2kmh
73%
Llu
6 °
Maw
10 °
Mer
6 °
Iau
3 °
Gwe
5 °
- Hysbysebu -