Coffi arbenigol yn dod y Dŷ Pawb!

Mae perchnogion siop goffi arbenigol lleol Andy a Phil Gallanders wedi bod yn gefnogwyr mawr prosiect Tŷ Pawb ac wedi dilyn ei gynnydd o’r dechrau. Mae’r...

Dydd Llun Pawb – Croeso i Bawb

DIWEDDARIAD 01/04/18 - Oherwydd y tywydd gwlyb, bydd yr adloniant a threfnwyd am y llwyfan allanol yn symud i fewn i Dŷ Pawb - ond bydd y...

Dewch i weld beth sydd gan y Ceidwaid i’w gynnig y Pasg hwn

Dewch draw i ymuno â’r Ceidwaid y Pasg hwn ar gyfer llwyth o ddigwyddiadau yn ein Parciau Gwledig! Dechrau’r Pasg gyda diwrnod hyfforddi BMX dydd Llun 26...

Beth am ddysgu rhywbeth newydd amser cinio?

Yr awdur P.J Roscoe fydd yn y sesiwn Dysgu Dros Ginio nesaf yn Llyfrgell Wrecsam. Bydd yr awdur cydnabyddedig yn rhannu’r gwaith ymchwil y bu iddi...
Garden waste collection service

Cofiwch gofrestru ar gyfer ail gasgliad bin gwyrdd

Wrth i fis Ebrill agosáu rydym yn atgoffa trigolion sydd ag ail fin gwyrdd neu fwy ac sydd am eu gwagu bob pythefnos y bydd yn rhaid...
Council Plan

Parciau Gwledig yn dilyn Penderfyniadau Anodd – yn dal i ffynnu

Er gwaethaf y penderfyniadau anodd a wnaed ym mis Chwefror ynglŷn ag 11 parc gwledig y fwrdeistref sirol, mae’r model newydd sy’n mynd ymlaen o fis Ebrill...
Wrexham Council News

14,000 yn defnyddio’r tric syml yma i dderbyn ein newyddion

E-bost. Efallai ei fod yn teimlo braidd yn ‘hen ffash’, ond mae’n parhau i fod yn un o’r ffyrdd gorau o dderbyn gwybodaeth. Felly os ydych chi'n...
Free digital support to help local businesses upskill

Camwch i’r Byd Digidol ym Mhlas Pentwyn

Ydych chi’n cael trafferth wrth lenwi ffurflenni ar-lein? Ydych chi’n gweld llenwi ffurflenni cais am swyddi ar-lein yn anodd? Hoffech chi fod yn fwy medrus ar y...

diwedd yr hawl i brynu – gwybodaeth i denantiaid y cyngor

Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd hawl tenantiaid cynghorau i brynu neu gaffael eu tai yn dod i ben ar 26 Ionawr 2019. Gwnaed y cyhoeddiad ar...

Allwch chi helpu aderyn mewn perygl?

Nid dim ond eliffantod a rhinoserosiaid sydd angen ein help i ddiogelu'r rhywogaeth. Ar hyn o bryd, yma yn Wrecsam ac ar draws y DU, mae un...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
17.7 ° C
23.9 °
12.7 °
85%
6.2kmh
40%
Thu
17 °
Fri
16 °
Sat
19 °
Sun
13 °
Mon
18 °
- Hysbysebu -