A5

A483 Cylchfan Croesfoel – Amhariad ar 24 Awst

Bydd gwaith i newid arwydd sydd wedi torri ar gylchfan Croesfoel yn cael ei wneud gyda’r nos ddydd Iau 24 Awst. Mae’r arwydd yn arwydd ceibr a ddifrodwyd...

Sut y cafodd plasty trefol gwag ei adnewyddu ..

Mae cyn blasty trefol wedi’i adnewyddu, yn barod i fynd ar y farchnad, diolch i fenter gan Gyngor Wrecsam. Roedd yr eiddo yn Rhosddu wedi’i adael mewn cyflwr...

Dewch draw i gael cipolwg ar gyfleusterau campfa newydd yn Wrecsam

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o’r gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr. Bydd cyfleusterau’r gampfa wedi cau...

Diddordeb mewn rhandiroedd? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Ni ellir gorbwysleisio'r manteision o gael rhandir. Mewn oes lle mae mwy a mwy o bobl yn poeni am “filltiroedd bwyd” a’r hyn sydd wedi mynd i mewn...

Eisiau dysgu Cymraeg? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Mae digon o bobl yn awyddus i ddysgu Cymraeg, ond ddim yn gwybod lle i gychwyn. Efallai eich bod chi’n un ohonyn nhw? Efallai nad oes gennych chi unrhyw...

Gwylio cyfarfodydd y Cyngor ar eich ffôn neu ddyfais arall

Oeddech chi’n gwybod ein bod wedi bod yn darlledu cyfarfodydd y Cyngor, Cynllunio a’r Bwrdd Gweithredol ers tro erbyn hyn? Er bod yna rai rhannau diflas mae yna...
book heart

6 pheth anhygoel sydd wedi digwydd mewn llyfrgelloedd

Rydym i gyd yn gwybod bod llawer o bethau gwych am lyfrgelloedd, ac mae pobl o bob cwr o Gymru wedi bod yn cymryd mantais o’r hyn...

Gwersylloedd digartref ar safleoedd Groves – yr hyn sy’n digwydd

Efallai y byddwch yn ymwybodol bod gwersyll digartref bychan ar hen safle Groves. Os ydych yn byw gerllaw a’ch bod yn pryderu amdano, rydym yn deall hynny’n iawn....

Pam fod gan aelodau’r grŵp eglwysig cymunedol rheswm ychwanegol i wenu yr haf hwn...

Mae cyfleusterau eglwys leol wedi cael eu huwchraddio am ddim gan gontractwyr y cyngor. Mae cwmni GM Jones wedi gosod ystafell ymolchi newydd a gwneud gwaith i wella’r...
A5

Gwaith Ffordd i ddechrau 12 Awst

Bydd gwaith ar ail-wynebu rhannau o Ffordd Caer yn dechrau ar 12 Awst a dylent fod wedi eu cwblhau erbyn dydd Mawrth 22 Awst. Bydd cam cyntaf y...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
6.1 ° C
7.2 °
5 °
100%
2.1kmh
75%
Fri
6 °
Sat
6 °
Sun
9 °
Mon
9 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -