Y Gwaith Hanfodol o Ofalu am Bobl yn ystod eu Dyddiau Olaf

Yn Wrecsam, mae tîm hwyluso gofal diwedd oes MacMillan, BIPBC a Chyngor Wrecsam wedi cynorthwyo ‘Rhaglen Addysg Chwe Cham o Ofal Lliniarol a Diwedd Oes’, ar gyfer...

Trefniadau parcio newydd ym Marchnad y Bobl – rhagor o fanylion yma

Mae cryn dipyn o newidiadau ar y gweill i drefniadau parcio ceir ym Marchnad y Bobl. Mae rhai o’r newidiadau eisoes wedi’u cwmpasu ar y blog hwn ond...

Ailgylchu rhyfedd: choeliech chi ddim beth mae rhai pobl yn ei roi yn eu...

Mae biniau gwyrdd yn dal gwastraff gardd. Rydych chi’n eu llenwi â gwair wedi torri ac ati...ac yna rydyn ni’n ei droi’n gompost hyfryd. Swnio’n ddigon syml, dydi?...
Wrexham Council community skip days

Sut daeth cymuned at ei gilydd i roi’r sbwriel allan..

Mae diwrnod sgip cymunedol wedi helpu tenantiaid y cyngor i dacluso eu hardal leol. Trefnwyd y digwyddiad glanhau, a gynhaliwyd yng Ngwenfro, Parc Caia Wrecsam, gan Swyddfa Ystâd...

Cyfleoedd i weithio ym maes gofal cymdeithasol ar gael

Os hoffech chi yrfa ym maes gofal cymdeithasol ac os ydych chi dros 18 oed, dyma'r digwyddiad i chi. Mae gennym ni brentisiaethau ar gael ar hyn o...
Wrexham town centre

Allai arolwg o fusnesau hybu ymdrechion i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Gall arolwg o fusnesau lleol fod o gymorth i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam yn cefnogi busnesau ar Ffordd Grosvenor sydd yn awyddus...

Maes parcio ar fin cau – mwy o wybodaeth yma:

Cynghorir y preswylwyr y bydd y maes parcio bychan yng nghanol y dref yn cau ar ddechrau'r mis nesaf. Bydd maes parcio Ffordd Rhosddu, y tu cefn i...

Dewisiadau tai ar gyfer pobl hŷn – Cewch atebion i’ch cwestiynau yn y digwyddiad...

Wrth i ni fynd yn hyn mae'n bwysig iawn i wneud yn siŵr bod gennych rywle diogel, cyfforddus ac yn fforddiadwy i fyw. Mae sawl math o lety...

Dewch i gael golwg ar y cynlluniau ar gyfer canolfannau hamdden newydd Wrecsam

Efallai i chi sylwi ar y gwaith sy’n mynd ymlaen mewn canolfannau hamdden ledled Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam a’i bartneriaid, Freedom Leisure, wrthi’n gweithio ar gynllun hirhoedlog i...

Pa mor wyrdd ydi’ch gardd chi? Darganfyddwch sut i gadw’n ecogyfeillgar

Ydych chi’n bwriadu gwneud ychydig o arddio dros yr haf? Er nad ydi’r tywydd wedi bod yn grêt, mae llawer o bobl wedi manteisio ar yr ychydig o...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
8 ° C
9 °
7.2 °
61%
3.1kmh
20%
Sad
11 °
Sul
13 °
Llu
12 °
Maw
13 °
Mer
12 °
- Hysbysebu -