Mae Troseddau Casineb yn Annerbyniol – Rhowch Wybod Amdanynt

Mae Cyngor Wrecsam, Heddlu Gogledd Cymru, ac asiantau eraill ar draws y rhanbarth yn gofyn i chi ein helpu i ledaenu'r neges yn ystod Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth...
Schools

Mae ysgolion yn gweithio mor galed i gadw’ch plant yn ddiogel… cofiwch eu cefnogi...

Rydyn ni’n deall y bydd llawer o rieni’n poeni am y nifer o ysgolion sydd wedi’u heffeithio’n ddiweddar gan absenoldebau oherwydd y coronafeirws. Diogelu'r bobl yr ydych yn...
Offa's Dyke

Mynediad cyfyngedig at Lwybr Clawdd Offa mewn ardaloedd sy’n destun cyfyngiadau symud lleol

Sylwch fod cyfyngiadau symud oherwydd y coronafeirws yng Nghymru yn wahanol i’r rhai yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Er bod Llwybr Clawdd Offa ar agor yn...
butchers market

Ydych chi wedi ymweld â Marchnadoedd Wrecsam?

Marchnad y Cigyddion Y tu mewn i’r adeilad bendigedig yma o’r 19eg Ganrif, fe ddewch chi o hyd i drysor cudd o fusnesau lleol gwych, yn cynnwys barberiaid,...
Stryt Las

Glanhau ein parciau gwledig

Wrth i ni ddod at ddiwedd haf rhyfedd a phrysur iawn yn ein parciau gwledig, mae ein swyddogion yn adrodd tymor prysur iawn yn cynnwys cadw’r parciau...
green bin

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i ymuno â’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Mae rhai trigolion wedi dweud wrthym ni eu bod yn meddwl eu bod wedi colli’r cyfle i ymuno â’r gwasanaeth casglu gwastraff eleni gan nad oeddynt wedi...
Young person

Mae Senedd yr Ifanc eisiau safbwyntiau pobl ifanc ar y ddau fater pwysig hyn

Mae Senedd yr Ifanc (Senedd Ieuenctid Wrecsam) yn parhau i edrych ar y materion pwysig sy’n effeithio ar bobl ifanc yn Wrecsam, ac mae ganddo un ymgynghoriad...

Diwrnod Aer Glân 2020

Gan fod heddiw’n Ddiwrnod Aer Glân, mae Cyngor Wrecsam wedi cymharu’r lefelau Nitrogen Deuocsid yn yr orsaf ansawdd aer ar Ffordd Buddug yn Wrecsam yn ystod y...
Performance

Canolbwyntio ar ein Perfformiad – sut ydym ni’n gwneud?

Bob blwyddyn, rhaid i ni lunio adolygiad blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd lle mae’r cyngor yn gweithio – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Nodyn briffio Covid-19 – Pam fod gennym ni gyfyngiadau lleol a sut i gael...

Rydym yn gobeithio darparu’r nodiadau briffio yma ddwywaith yr wythnos tra bod y cyfyngiadau lleol mewn grym... Pam fod gennym ni gyfyngiadau ychwanegol yn Wrecsam Ian Bancroft - Prif...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
11.9 ° C
12.2 °
11.1 °
66%
6.7kmh
20%
Tue
15 °
Wed
15 °
Thu
11 °
Fri
12 °
Sat
12 °
- Hysbysebu -