Cancelled

Digwyddiad neu wyliau wedi’i ohirio? – gwybod beth yw eich hawliau

Mae Safonau Masnach Cymru yn rhybuddio bod £2 filiwn o arian cwsmeriaid Cymru mewn perygl oherwydd y cyfnod clo a gohirio digwyddiadau, gwyliau a llety. Mae cyfnod...
Bite Back to stop loan sharks

I’r gad yn erbyn benthycwyr arian twyllodrus

Weithiau bydd pobl sy’n cael trafferthion ariannol yn chwilio am ateb sydyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig iawn eu bod nhw’n deall bod yna ffyrdd llawer gwell na...
Wedding

Diweddariad ynglŷn â Seremonïau Priodas

Rŵan bod y cyfyngiadau ar gynnal seremonïau priodas a phartneriaethau wedi’u llacio, byddwn yn edrych ar drefniadau ar gyfer hwyluso seremonïau ar gyfer cyplau sy’n dymuno bwrw...
Councillor Mark Pritchard

‘Cryfach gyda’n gilydd’ Arweinydd Cyngor Wrecsam yw’r cadeirydd newydd y CMD

Arweinydd newydd Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn siarad am swyddi, buddsoddi a goresgyn heriau Covid-19... Mae gan arweinydd newydd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy neges syml i nodi dechrau...
Mattress Scam

Rhybudd – mae prynu matras neu wely gan alwr digroeso yn beryglus iawn

Mae yna adroddiadau wedi bod yng ngogledd Cymru o bobl yn gwerthu matresi a gwlâu o gefn faniau... os ydi rhywun yn dod atoch chi yn ceisio...
Social distancing wardens

Diolch i chi am gefnogi ein tref heddiw…

Gyda llawer o siopau yn agor eu drysau am y tro cyntaf ers dechrau’r cyfnod clo, hoffem ddweud diolch yn fawr iawn i bawb a ddaeth i...
Shopping in Wrexham

Siopa yn Wrecsam yn ystod pandemig y coronafeirws

Mae’r Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd, wedi croesawu’r newyddion bod modd i siopau eraill ailagor yn ofalus. “Dyma newyddion gwych i'n masnachwyr sydd, wrth reswm,...
Borras Park CP School

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras – Ymgynghoriad cyn ymgeisio

Gwahoddir trigolion Parc Borras a Rhosnesi, gyda phlant a fydd yn mynychu neu sydd yn mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, ac unrhyw un a hoffai fynychu’r...
Covid 19

Covid-19 (Coronafeirws Newydd) – nodyn briffio cyhoeddus 19.6.20

Mae'r nodyn hwn yn darparu diweddariad ar y wybodaeth a gafodd ei bostio ar y blog hwn wythnos diwethaf (12.6.20). Negeseuon allweddol ar gyfer heddiw • Bydd ysgolion yn...
wrexham gateway

Caffael Tir ar gyfer Porth Wrecsam yn dechrau

Mae Partneriaeth Porth Wrecsam rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Prifysgol Wrecsam Glyndŵr, Cymdeithas Clwb Pêl-droed Wrecsam a Llywodraeth Cymru yn parhau i ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
12.3 ° C
13.9 °
11.1 °
89%
2.1kmh
72%
Wed
16 °
Thu
16 °
Fri
15 °
Sat
16 °
Sun
14 °
- Hysbysebu -