Red Lion pub in Marchwiel, Wrexham

Cyflwyno hysbysiad gwella ar y Red Lion, Marchwiail

Mae Hysbysiad Gwella wedi ei gyflwyno ar y Red Lion, Marchwiail, wedi iddynt beidio â chymryd camau rhesymol i reoli trefniadau cadw pellter cymdeithasol yn yr eiddo. Ymwelodd...
Grant

Cyllid grant ar gael i fusnesau canol y dref

Mae cyllid grant newydd ar gael ar gyfer busnesau yng nghanol y dref i’w helpu i gyrraedd mwy o gwsmeriaid a chadw pellter cymdeithasol yr un pryd,...
Arrest

Arestio unigolyn yn dilyn digwyddiad oddi ar y ffordd

Arestiwyd unigolyn a chyhuddwyd unigolyn arall yn dilyn digwyddiad oddi ar y ffordd gyda cherbydau 4x4 yng nghoedwig Llwyneinion yn y Rhos ddoe. (Hydref 4) Mynychodd yr heddlu'r...
Back to School

Cyfyngiadau clo lleol – canllawiau ar fynd i’r ysgol

Nid yw’r cyfyngiadau clo lleol a gyflwynwyd yn Wrecsam yn cael effaith ar ysgolion a disgyblion a dylai staff barhau i fynd i’r ysgol. Diogelu'r bobl yr ydych...
Wrexham Chester Shrewsbury

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Partneriaeth Rheilffordd Caer a’r Amwythig

Yn ddiweddar cynhaliodd Partneriaeth Rheilffordd Caer a’r Amwythig eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chyfarfod Partneriaeth drwy fideo gynadledda. Cafodd y Cynghorydd David A Bithell o Gyngor Bwrdeistref Sirol...
Waste

Mae calendrau casglu biniau a gwastraff ailgylchu newydd bellach ar gael ar-lein

Mae’r Calendrau Casglu biniau a gwastraff ailgylchu newydd ar gyfer 2020-21 bellach ar ein gwefan. Nid oes unrhyw newidiadau i’ch diwrnod casglu – oni bai am y newidiadau...
Wrexham drugs gang arrests

Arestio 19 mewn ymgyrch yn erbyn gang cyffuriau o Wrecsam

Gweithredwyd cyfres o warantau'r wythnos hon fel rhan o ymchwiliad i gyflenwi cyffuriau Dosbarth A yn Wrecsam a hyd yn hyn mae 19 wedi eu harestio. Mae Ymgyrch...
Local Lockdown

Cyfnod Clo Lleol yn Wrecsam – beth sydd angen ei wybod os ydych yn...

Mae Wrecsam bellach o dan gyfnod clo lleol ac mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw i unrhyw un sy’n bwriadu mynd allan am bryd o fwyd neu...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

Pam ein bod angen cyfyngiadau ychwanegol yn Wrecsam: cynnydd sylweddol mewn achosion o Covid...

Mae ffigurau heddiw gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos fod yr achosion yn Wrecsam wedi cynyddu o 33.1 achos fesul 100,000 o’r boblogaeth ar ddydd Mawrth i...
ty pawb open

CYHOEDDIAD: Arddangosfa sy’n Dathlu Creadigrwydd yn ystod y Cyfnod Cloi-i-lawr.

Penderfynwyd gohirio ailagor orielau Tŷ Pawb yn wyneb y cyfyngiadau COVID-19 lleol newydd a fydd yn dod i rym ar y 1af Hydref. Yn anffodus, mae hyn yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
11.9 ° C
12.2 °
11.1 °
66%
6.7kmh
20%
Tue
15 °
Wed
15 °
Thu
11 °
Fri
12 °
Sat
12 °
- Hysbysebu -