Mae’n Bythefnos Ymwybyddiaeth Sgamiau, felly pa mor #YmwybodolOSgamiau ydych chi?

Mae’n Bythefnos Ymwybyddiaeth Sgamiau, felly pa mor #YmwybodolOSgamiau ydych chi?

Dechreuodd Pythefnos Ymwybyddiaeth o Sgamiau Cyngor ar Bopeth ddydd Llun, 15 Mehefin, a’r bwriad yw rhoi sgiliau a hyder i bobl allu adnabod sgamiau, rhannu eu profiadau...
Darganfyddiad

Darganfyddiad newydd yn rhoi goleuni ar Wrecsam yn oes y Rhufeiniaid.

Mae un o’r gwrthrychau Rhufeinig mwyaf arwyddocaol a ddarganfuwyd yng Nghymru yn y blynyddoedd diweddar wedi cael ei ddarganfod ger Wrecsam! Darganfu Rob Jones, sy'n ddatguddiwr metel, wrthrych...
“How can I tell if a call from a contact tracer is genuine?” Follow this advice…

“Sut fydda’ i’n gwybod os bydd galwad gan rywun sy’n olrhain cysylltiadau yn ddilys?”...

Prif negeseuon • Os bydd rhywun yn cysylltu â chi fel rhan o’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu, ni fyddant yn gofyn am unrhyw wybodaeth ariannol, manylion...
Household Recycling Centres

“Dyn a’i Fan?” – Byddwch yn wyliadwrus yn ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Ers i ni ailagor ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, rydym wedi cael adroddiadau o nifer wasanaethau ‘dyn a’i fan’ yn cynnig cael gwared ar wastraff i...
Ruabon Station

Mynediad i orsaf Rhiwabon yn parhau i fod yn uchel ar yr agenda

Bydd defnyddwyr rheilffordd yn falch o glywed fod y mynediad sy’n anaddas i bobl anabl yn Rhiwabon yn dal i fod yn uchel ar yr agenda ac...
Blood donation

Mwy o sesiynau rhoi gwaed yn Wrecsam

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal mwy o sesiynau rhoi gwaed yn Wrecsam ym Mhrifysgol Glyndŵr ar 23, 24, 25 a 26 Mehefin ac yn y Neuadd...
COVID-19 and your business: how to get found online

COVID-19 a’ch busnes: sut gall pobl ddod o hyd i chi ar-lein

Erthygl gwadd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau Gyda phawb yn cystadlu am ofod ar-lein, sut ydych chi'n dal sylw pobl ac yn hoeli eu sylw fel eu bod...
A483

Gwaith cynnal a chadw a diogelwch hanfodol ar yr A483 ac A5 am 3...

Bydd Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw a diogelwch hanfodol ar yr A483 a’r A5 yn ystod yr wythnos sy’n...

Mae Diwrnod Chwarae yn digwydd!

Efallai na allwn ni ddod at ein gilydd yng nghanol y dref i ddathlu Diwrnod Chwarae eleni, ond rydym ni’n dal i ddathlu! Felly, ar 5 Awst, fe...
carers

Wythnos Gofalwyr 2020

Thema Wythnos Gofalwyr eleni yw #gwneudgofalu’nweladwy. Nid yw rhai gofalwyr yn ystyried eu hunain fel gofalwyr ac o ganlyniad i hynny mae’r gofalwyr hyn yn llai tebygol o...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
12.3 ° C
13.9 °
11.1 °
89%
2.1kmh
72%
Wed
16 °
Thu
16 °
Fri
15 °
Sat
16 °
Sun
14 °
- Hysbysebu -