Dringo er budd Canser

Mae hirdeithwyr a mynyddwyr bob amser yn ymdrechu i fynd yn uwch a mwy eithafol, ac mae hyn yn mynd â dau aelod o staff Cyngor Wrecsam...

Clywch!

Yn dilyn problemau gyda system sain Siambr y Cyngor rydym ni o’r diwedd wedi archebu microffonau newydd ac o 13 Chwefror byddwch yn gallu ein clywed ni’n...

Beth am i ni i gyd #PwysoamGynnydd

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf rydym ni wedi gweld sawl stori yn y papurau newydd sydd wedi sbarduno momentwm byd-eang ar gyfer cydraddoldeb rhyw, fel #MeToo...

Defaid newydd yn ymuno â diadell Wrecsam y gwanwyn hwn

Ers 2016 mae gan sir Wrecsam nifer o breswylwyr gwlanog wedi’u gwasgaru o amgylch y lle i bobl leol a phreswylwyr ddod o hyd iddynt fel rhan...

Dyfalwch pwy alwodd heibio ein Bwrdd Gweithredol?

Rhoddwyd croeso cynnes i’n Prif Weithredwr nesaf Ian Bancroft pan alwodd heibio i gyfarfod y Bwrdd Gweithredol y mis hwn. Bu Ian, a fydd yn dechrau ei swydd...
Plas Pentwyn Coedpoethvideo

Darganfyddwch y trysor yng nghanol Coedpoeth!

Mae gan ganolfan adnoddau cymunedol Plas Pentwyn bopeth dan haul! Yn ogystal ag awyrgylch cynnes a chartrefol, sy’n cael ei arddangos yn y caffi gwych yng nghanol yr...
Children Social Care Jobs Wrexham

Ydych chi’n awyddus i weithio ym maes gofal cymdeithasol plant? Edrychwch ar y swyddi...

Oes gennych chi’r ymrwymiad a’r profiad i gyflawni’r swyddi gwerthfawr hyn? Darllenwch ymlaen... Mae gennym nifer o gyfleoedd gwych i weithio yn ein hadran Gofal Cymdeithasol Plant. Ar hyn...

Pe byddai’n bwrw eira yfory, a fyddech yn barod amdano?

Nid ydym yn disgwyl eira eto – ond petawn ni, a fyddech yn barod amdano? Oes digon o wrthrewydd a hylif glanhau ffenestr flaen yn eich car, ac...

5 peth diddorol am Borras

Yn ein rhifyn nesaf o ‘pum peth diddorol am leoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam’, rydym wedi penderfynu cael cipolwg ar Borras. Fel llawer o’r mannau eraill yr ydym...

Gwaith Ffordd Dros Nos i Achosi Cyn lleied o Amhariad â Phosib

Bydd gwaith yn cael ei gyflawni ar yr A483 ar ffin Cymru/Lloegr i'r Gogledd o Gyffordd 7, Yr Orsedd i’r de o Gylchfan Halchdyn yr A5 rhwng...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
25.5 ° C
28.3 °
22.2 °
60%
3.1kmh
0%
Llu
23 °
Maw
16 °
Mer
14 °
Iau
15 °
Gwe
16 °
- Hysbysebu -