Under the Arches - Pontcysyllte Aqueduct, Wrexham.

Gwobr Dwristiaeth i ‘O Dan y Bwâu’

Mae ein Tîm Digwyddiadau wedi ennill gwobr ranbarthol bwysig am eu digwyddiad ‘O Dan y Bwâu’ a gynhaliwyd yn gynharach eleni. Enillodd y digwyddiad y wobr am Ddigwyddiad...

Beth? Dim gwaith ffordd?

Byddwch i gyd yn falch o gael gwybod y byddwn yn gwahardd gwaith ffordd yn ac o amgylch canol y dref rhwng 4 Rhagfyr a 8 Ionawr...

Acoladau Cymraeg i ysgolion cynradd

(Lluniwyd - Siwan Meirion, Rheolwr Effeithiolrwydd Addysg ac y Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol Pobl am Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau, gyda plant o'r ysgolion...

Darnau Arian Hanesyddol I Fynd Ar Daith

Bydd darnau arian o Gasgliad Bronington, casgliad o’r bymthegfed ganrif a gafodd ei ddarganfod yn ddiweddar, yn cael eu harddangos yn gyhoeddus am y tro cyntaf erioed...

Gwasanaeth cyswllt bws newydd ar gyfer Canol y Dref

Ydych chi’n defnyddio’r bws i fynd i Ganol Tref Wrecsam? Os ydych chi’n ei ddefnyddio, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn yr isod. O ddydd Llun, Tachwedd 20, bydd...
Alcoholic drinks

Barod am noson allan dda yn Wrecsam? Yfwch lai a mwynhewch fwy

Gall yfed gormod o alcohol droi noson dda yn un wael. Gallech fynd adre’n fuan. Mynd i drafferth. Neu gael eich brifo. Felly heddiw caiff ymgyrch 2017 #YfedLlaiMwynhauMwy...

Oriel o wirfoddolwyr yn cymryd eiddo newydd, mwy o faint

Mae oriel annibynnol wedi symud i safle newydd - gan nodi lansiad ei arddangosfa agored. Dechreuodd Oriel Annibynnol Wrecsam (tWIG) ym Medi 2016 ym mhrif ardal yr hen...

Cofroddion Newydd i Ddathlu Atgofion Arbennig o Wrecsam

Mae set o gofroddion newydd sbon, yn dathlu atgofion arbennig trigolion Wrecsam, i’w chynhyrchu fel rhan o’r trefniadau ar gyfer agor y gofod newydd ar gyfer y...

Gwyliwch fod yr adeiladau yn dod i lawr wrth i waith gwella ddechrau ar...

Mae tai amhoblogaidd ar ystâd cyngor lleol wedi’u dymchwel fel rhan o brosiect moderneiddio sylweddol. Mae 22 eiddo’r cyngor yn ardaloedd Peris a Gwynant o Blas Madoc wedi...

Helpwch Dioddefwyr o Gaethwasiaeth Fodern

Mae’r darn hwn wedi’i ysgrifennu yn rhan o gyfres o ddatganiadau ar gyfer Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2017. Gan ei fod mor guddiedig ac yn digwydd y tu...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
fog
-1.3 ° C
1.1 °
-3.3 °
100%
2.6kmh
63%
Wed
6 °
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
7 °
Sun
6 °
- Hysbysebu -