Ar hyn o bryd rydym wrthi’n archebu Profion Llif Unffordd i’w dosbarthu i warchodwyr plant a darparwyr gofal plant anghofrestredig.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Os ydych yn defnyddio cyfeiriad personol ar gyfer unrhyw ohebiaeth mewn perthynas â’ch lleoliad gofal plant h.y. ydych yn warchodwr plant neu’n os ydych yn gweithredu o neuadd bentref ond yn defnyddio eich cyfeiriad personol ar gyfer unrhyw ohebiaeth, anfonwch e-bost at childcareteam@wrexham.gov.uk

Os ydych chi’n gweithredu lleoliad gofal plant heb ei gofrestru h.y. yn gweithredu am lai na 2 awr, heb gofrestru gyda AGC, a hoffech gael mynediad at Brofion Llif Unffordd, anfonwch e-bost at childcareteam@wrexham.gov.uk Nodwch: bydd angen tystiolaeth i brofi bod y gwasanaeth rydych yn ei ddarparu yn cael ei ddosbarthu fel gofal plant.

Byddwn yn cwblhau’r manylion i’w dosbarthu yn fuan, gweler y ddolen isod am ragor o wybodaeth ynghylch Profion Llif Unffordd.

Profi rheolaidd ar gyfer staff addysg a gofal plant

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU