Mae’r farchnad Nadolig Fictoraidd yma! Ewch i weld drosoch eich hunain…

Do, mae’r farchnad Nadolig Fictoraidd wedi agor am 12pm brynhawn heddiw, ac mae mwy na 100 o stondinau i chi ddewis ohonynt!

Aethom draw i agoriad y farchnad, a rhaid i ni ddweud ei bod yn edrych yn fwy a gwell nag erioed.

Ewch i weld ein fideo byw ar Facebook drosoch eich hunain 🙂

Bydd stondinau ar agor tan 8pm, gyda pharcio am ddim ar ôl 4pm – ar gael ym meysydd parcio’r cyngor yng nghanol y dref, gan gynnwys Tŷ Pawb.

Gallwch weld mwy am ddigwyddiadau parcio am ddim eraill sy’n digwydd yn Wrecsam dros dymor yr ŵyl eleni drwy ddarllen ein herthygl blog blaenorol.

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU