Mae tenantiaid y Cyngor wedi derbyn ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan o’n prosiect sylweddol o waith i wella cartrefi. Rhiwabon yw un...
Bydd gwaith cynnal a chadw yn digwydd yn yr orsaf bysiau dros y penwythnos a fydd yn amharu arnoch os ydych chi’n defnyddio’r...
Mae’r gyfraith Diogelu Data yn newid ar Mai 25 2018. I’ch helpu chi ddeall beth mae hynny’n ei olygu darllenwch y darn isod –...
A chofiwch y popgorn! Mae Sinema Awyr Agored eiconig Wrecsam yn ôl ar gyfer Diwrnod y Cariadon. Mae’r tocynnau bellach ar gael ar gyfer...
Efallai y bydd tai cymdeithasol y cyngor yn cael eu hadeiladau yn Wrecsam cyn bo hir. Yn gynharach yr wythnos hon, cymeradwyodd bwrdd gweithredol...