Wrexham council news, Victorian Christmas markets, Christmas in Wrexham

Mae’r Farchnad Nadolig Fictoraidd yn dychwelyd ddydd Iau ac mae’n argoeli mai hon fydd yr un fwyaf erioed.

Bydd dros 100 o stondinau’n gwerthu dewis o ddanteithion ac anrhegion, ochr yn ochr â diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Bydd wedi’i lleoli rhwng Sgwâr y Frenhines ac Eglwys San Silyn ac mae’n argoeli y bydd yn ddigwyddiad arbennig.

Mae’n agor am hanner dydd a bydd ar agor tan 8pm

Mae parcio hefyd am ddim yn y rhan fwyaf o feysydd parcio canol y dref yn ystod cyfnod y Nadolig – mae’r manylion ar gael yma.

Parcio am ddim er mwyn ychwanegu at atyniadau Nadolig Wrecsam

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN