recycle recycling week

Heddiw yw diwrnod cyntaf Wythnos Ailgylchu 2019. Mae’n amser perffaith i ni gyd wella ein hailgylchu a gwneud ein rhan i Wrecsam.

Cynhelir Wythnos ailgylchu rhwng 23-29 Medi, a byddwn yn rhoi awgrym defnyddiol am ailgylchu bob dydd ar ein cyfryngau cymdeithasol, felly cadwch olwg am y rhain.

Mae gennym ddisgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair yn ymweld 芒鈥檙 Ystafell Addysg yng nghanolfan ailgylchu Bryn Lane.

Thema eleni yw 鈥榓ilgylchu 鈥 o fewn ein gallu ni鈥 gyda dywediad WRAP “dihunodd Prydain yn 2018 i ailgylchu, 2019 yw鈥檙 flwyddyn yr ydym yn gweithredu鈥.

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

鈥淕wneud argraff barhaol鈥

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol Amgylchedd a Chludiant, 鈥淩ydym wedi cyrraedd yr Wythnos Ailgylchu, mae鈥檔 gyfle gwych i atgoffa ein hunain am y pethau y gallwn eu hailgylchu a’r pethau na allwn. Rydym yn deall bod llawer o bethau i bobl gofio a gall hyn ar brydiau fod yn llethol, ond rydym i gyd angen cymryd rhan.

鈥淭hema eleni yw 鈥榦 fewn ein gallu鈥, sydd yn gywir iawn ac mae hi鈥檔 gyfrifoldeb ar bob un ohonom i wneud gwahaniaeth. Mae pob eitem unigol yr ydych yn ei ailgylchu yn ychwanegu gwerth, a drwy symud y fenter ymlaen i ailgylchu popeth y gallwn, dyna sut y byddwn yn gwneud argraff barhaol ac yn cyrraedd ein targed ailgylchu o 70% erbyn 2025.鈥

Sut y gallwn wneud gwahaniaeth?

Fel y dywedodd y Cynghorydd Bithell, un o鈥檙 problemau fwyaf i bobl yw adnabod pa eitemau y gellir eu hailgylchu a pha rhai na ellir eu hailgylchu. Ond peidiwch 芒 gadael i hyn eich atal. Mae鈥檙 ffaith eich bod yn darllen yr erthygl hon yn dangos eich bod eisiau cymryd rhan a rydym am roi鈥檙 holl wybodaeth yr ydych ei angen fel nad yw hyn yn rwystr.

Rydym wedi treulio 2019 ar y cyfan yn dod 芒 chyfres o erthyglau blog sydd yn cynnwys yr holl wybodaeth a gallwch eu gweld yma 馃檪

Felly, allwn ni ddechrau gyda’r un mae pawb yn credu yw’r mwyaf anodd… plastig?

鈥淧a blastig allaf i ei ailgylchu yn Wrecsam?鈥

Mae鈥檙 blog hwn yn cynnwys popeth yr ydych eisiau wybod am ailgylchu plastig yn Wrecsam. Y newyddion da yn Wrecsam yw y gellir ailgylchu llawer o gynhwysion plastig, i weld pa rai ydynt cliciwch yma….

鈥淏eth allaf i ei ailgylchu fel gwastraff bwyd?鈥

Ydych chi鈥檔 ailgylchu gwastraff bwyd? Mae nifer o resymau pam y dylech wneud. Canfod yr holl wybodaeth ynghylch ailgylchu gwastraff bwyd yma…

Gwagle gwych!

Canfod pam ei fod yn beth da cael gwagle yn eich bin du, a sut y gallwch gyflawni hyn. Darllenwch fwy yma…

Beth all canolfannau ailgylchu ei wneud i chi

Os na allwch ailgylchu ar ymyl palmant, efallai gallwch eu hailgylchu yn un o鈥檔 tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam? Rwy鈥檔 si诺r y bydd rhai o鈥檙 pethau hyn yn eich synnu…

Sut i ailgylchu bocsys cardfwrdd yn gywir

Yn Wrecsam, nid ydym yn ailgylchu cardfwrdd yn iawn. Gwnewch y pethau bach hyn i鈥檔 helpu…

Beth allai ailgylchu ar 么l fy marbeciw nesaf?

Mae鈥檙 haf bron ar ben, ond os daw鈥檙 haul allan eto, bydd rhai ohonom dal i fwynhau barbeciw. Oeddech chi鈥檔 deall y gallwch ailgylchu鈥檙 pethau hyn?

A gawsoch yr holl wybodaeth yr oeddech eisiau? Os nad ydych, defnyddiwch yr eicon chwilio (chwyddwydr) ar ochr dde ar frig y dudalen a chwilio am ‘ailgylchu’. Rydym wedi cyhoeddi dros 30 o erthyglau ailgylchu hyd yma eleni, felly efallai y byddwch yn gallu gweld yr hyn oeddech yn chwilio amdano yn yr erthyglau hyn.

Hefyd, gallwch gofrestru i gael awgrymiadau ar ailgylchu a gwybodaeth drwy e-byst. Rydym yn anfon un bob dydd Mawrth i鈥檆h diweddaru.

COFRESTRU

Fel bob amser, diolch i chi am ailgylchu 馃檪

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU