Ydych chi erioed wedi dweud “Dwi ‘di darllen bob dim gan fy hoff awduron, beth ddylwn i ei ddarllen nesaf?”

Wel, mae gan Lyfrgell Wrecsam yr ateb!

Mae gan Llyfrgell Wrecsam lyfr gwych sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i benderfynu ar gam nesaf eich siwrnai ddarllen.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Mae Who Else Writes Like…? yn llyfr sydd wedi ei gynllunio i gynorthwyo unrhyw un sy’n mwynhau darllen ffuglen i ddarllen gwaith mwy o awduron a darganfod awduron newydd.

Mae’r llyfr ar gael i gyfeirio ato’n unig ym mhob un o lyfrgelloedd Wrecsam, gallwch bori yn ôl genre neu fynd yn syth at awdur o ddiddordeb, chwilio yn ôl cymeriadau a chyfres neu’r awduron diweddaraf sydd wedi ennill gwobrau. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud i gael golwg ar yr adnodd gwych ydi gofyn i aelod o staff y tro nesaf y byddwch chi’n ymweld!

Ddim yn aelod o’r llyfrgell? Ymunwch ar-lein heddiw!

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR