Cynghorwyr i holi rheolwyr iechyd mewn cyfarfod – dilynwch y gweddarllediad byw

Mae sut mae gwasanaethau iechyd yn gweithio, beth maent yn ei wneud, a sut y gallant wella yn eithriadol o bwysig i ni i gyd. Gyda chyllidebau wedi...

Newyddion da i siopwyr – bydd meysydd parcio Cyngor Wrecsam yn rhad ac am...

Newyddion da ar gyfer y cyfnod sy'n arwain at y Nadolig. Unwaith eto, bydd modd defnyddio holl feysydd parcio’r Cyngor yn Wrecsam yn rhad ac am ddim trwy...

Pobl Ifanc – “gallwch chi wneud gwahaniaeth”

Ydych chi rhwng 11 a 25 oed? Ydych chi’n teimlo y gellid gwneud mwy i sicrhau fod pobl yn cymryd eu barn o ddifrif a bod pobl ifanc...

mwy o gartrefi lleol yn cael triniaeth foderneiddio

Tai’r Cyngor ym Mrymbo fydd y rhai diweddaraf i dderbyn gwaith gwella yn rhan o brosiect moderneiddio mawr. Mae tai ar Stryt Offa ar hyn o bryd yn...

Os yr ydych yn defnyddio maes parcio Stryd y Farchnad, dylech ddarllen hon…

Bydd gwaith yn dechrau ar yr is-stasiwn a cheblau ar faes parcio Stryd y Farchnad ac i mewn i Stryd Gaer a’r Stryd Fawr yn ystod yr...

Blas ar awduron nofelau ditectif, cyfreithwyr a phlismyn ar Wythnos y Llyfrgelloedd

Mae Llyfrgelloedd yn adnodd cyhoeddus anhygoel. Fel y nodwyd yn ddiweddar, dim ond £10.20 y flwyddyn mae'r gwasanaeth llyfrgell yn ei gostio yn Wrecsam ar Fand D Treth...

Ydych chi’n cerdded neu’n beicio?  Sut gallwn ni wella’r llwybrau rydych yn eu defnyddio?

Ydych chi’n cerdded neu’n beicio er mwyn cyrraedd lle rydych eisiau mynd yn Wrecsam?  Os felly hoffem i chi gysylltu â ni er mwyn gadael i ni...

Dyn ifanc o Wrecsam yn adrodd hanes ei fywyd mewn gofal i gynulleidfa o...

Mae dyn ifanc o Wrecsam a gafodd ei fagu yn y system ofal wedi cael cyfle i bwysleisio pwysigrwydd gofal a chryfder y rheiny sydd wedi byw...

A fydd Credyd Cynhwysol yn effeithio ar Denantiaid Cyngor Wrecsam? Darllenwch ymlaen……

Efallai y byddwch wedi clywed fod y Llywodraeth yn newid y system budd-daliadau ar draws y wlad. Un o’r newidiadau mwyaf yw cyflwyniad Credyd Cynhwysol a fydd yn...
Mara

Beth yw barn Mara ynglŷn â Wrecsam?

Mae pobl Wrecsam yn griw cyfeillgar. Ac mae gennym gysylltiadau cryf gyda threfi a dinasoedd ar draws y byd. Ond gyda Märkischer Kreis yn Yr Almaen mae un...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
11.9 ° C
13.9 °
8.3 °
92%
2.4kmh
100%
Mer
19 °
Iau
20 °
Gwe
19 °
Sad
19 °
Sul
19 °
- Hysbysebu -