Sesiwn Holi ac Ateb gyda Chyfarwyddwr Creadigol newydd Tŷ Pawb

Ers cyhoeddi enw dewisedig yr adeilad, mae diddordeb wedi cynyddu’n fawr yn natblygiad newydd Tŷ Pawb, a fydd yn dod â'r celfyddydau, marchnadoedd a gwaith cymunedol at...

Cefnogwch gyfle ysgol i ennill maes chwarae newydd

Gwyddom i gyd pa mor bwysig yw chwarae ar gyfer plant - yn enwedig yn yr ysgol, lle gall lleoliadau chwarae helpu plant i gymdeithasu, ymarfer corff...
Wrexham Library Books Events

CARU LLYFRAU? FYDDWCH CHI DDIM AM FETHU HWN…

Mae dyddiadau Gŵyl Geiriau 2018 un o’r prif wyliau llyfrau yng Ngogledd Cymru a’r Gororau, wedi’u cyhoeddi. Cynhelir digwyddiadau llenyddol mewn lleoliadau ar draws Wrecsam rhwng dydd Sadwrn,...

Eich gwaith mewn miloedd o bocedi?

Os ydych chi neu eich plentyn yn mwynhau gwneud lluniau, sut hoffech chi ddod o hyd i'ch gwaith mewn miloedd o byrsiau, waledi a phocedi ar draws...

Mae’r Ŵyl Amgueddfeydd yn ôl!

Erioed wedi meddwl beth y gall amgueddfeydd gynnig? Bob blwyddyn yng Nghymru, mae’r ŵyl amgueddfeydd yn arddangos beth y gallwch weld yn eich amgueddfa leol ac yn rhoi...

Sut i fwrw ‘mlaen gyda phennod 1!

Wyt ti’n credu fod gen ti stori? Methu’n glir â meddwl lle i ddechrau? Oes gen ti syniad ac yna yn dod ar draws rhwystr? Efallai bod yr ateb ar...

Plant yn cadw llygad ar dreftadaeth bensaernïol

Daeth plant ysgol lleol yn ddylunwyr am ddiwrnod gyda'r artist Tim Denton yn ddiweddar, Creodd disgyblion Ysgol Deiniol, Marchwiel batrymau gan ddefnyddio stensiliau a wnaed gan Tim o'r...

Y Wrecsam a Garem – Cynllun ar gyfer Wrecsam   

Rydym wedi bod yn gweithio ar gynllun rydym yn gobeithio a fydd yn arwain presennol a dyfodol bwrdeistref sirol Wrecsam. Mae’n bwysig iawn ein bod yn gwneud...

Ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud yr hanner tymor hwn?

Gyda hanner tymor bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau sy’n rhoi gwybodaeth am y nifer o weithgareddau...

Cynlluniau ar gyfer ffioedd parcio newydd – darllenwch fwy yma

Rydym yn ystyried newid y tariffau yn ein meysydd parcio canol y dref. Rydym am weld beth allwn ni ei wneud i annog mwy o bobl i barcio...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
11.9 ° C
13.9 °
8.3 °
92%
2.4kmh
100%
Mer
19 °
Iau
20 °
Gwe
19 °
Sad
19 °
Sul
19 °
- Hysbysebu -