Wrexham Council community skip days

Sut daeth cymuned at ei gilydd i roi’r sbwriel allan..

Mae diwrnod sgip cymunedol wedi helpu tenantiaid y cyngor i dacluso eu hardal leol. Trefnwyd y digwyddiad glanhau, a gynhaliwyd yng Ngwenfro, Parc Caia Wrecsam, gan Swyddfa Ystâd...

Cyfleoedd i weithio ym maes gofal cymdeithasol ar gael

Os hoffech chi yrfa ym maes gofal cymdeithasol ac os ydych chi dros 18 oed, dyma'r digwyddiad i chi. Mae gennym ni brentisiaethau ar gael ar hyn o...
Wrexham town centre

Allai arolwg o fusnesau hybu ymdrechion i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Gall arolwg o fusnesau lleol fod o gymorth i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam yn cefnogi busnesau ar Ffordd Grosvenor sydd yn awyddus...

Maes parcio ar fin cau – mwy o wybodaeth yma:

Cynghorir y preswylwyr y bydd y maes parcio bychan yng nghanol y dref yn cau ar ddechrau'r mis nesaf. Bydd maes parcio Ffordd Rhosddu, y tu cefn i...

Dewisiadau tai ar gyfer pobl hŷn – Cewch atebion i’ch cwestiynau yn y digwyddiad...

Wrth i ni fynd yn hyn mae'n bwysig iawn i wneud yn siŵr bod gennych rywle diogel, cyfforddus ac yn fforddiadwy i fyw. Mae sawl math o lety...

Dewch i gael golwg ar y cynlluniau ar gyfer canolfannau hamdden newydd Wrecsam

Efallai i chi sylwi ar y gwaith sy’n mynd ymlaen mewn canolfannau hamdden ledled Wrecsam. Mae Cyngor Wrecsam a’i bartneriaid, Freedom Leisure, wrthi’n gweithio ar gynllun hirhoedlog i...

Pa mor wyrdd ydi’ch gardd chi? Darganfyddwch sut i gadw’n ecogyfeillgar

Ydych chi’n bwriadu gwneud ychydig o arddio dros yr haf? Er nad ydi’r tywydd wedi bod yn grêt, mae llawer o bobl wedi manteisio ar yr ychydig o...

Gwelwch pa staff y cyngor a chyrhaeddodd y brig yn seremoni gwobrau blynyddol

Cafodd llu o staff y cyngor eu cydnabod am eu gwaith caled yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref yr...
Chirk Castle in Wrexham County Borough

Chwalu 5 myth am gynghorau…

Mae'r Canolfannau Croeso ar gyfer twristiaid yn unig. Cywir? Anghywir. Mae'r Canolfannau Croeso ar gyfer pawb... gan gynnwys pobl leol sy'n awyddus i fwynhau gweithgareddau ac atyniadau ymwelwyr...
Common myths about local government

Chwalu 5 myth am gynghorau…

Gyda gwasanaethau cyhoeddus dydi hi ddim bob amser yn hawdd gwybod pwy sy’n gyfrifol am be’. Sy’n golygu fod pobl weithiau’n meddwl fod eu cyngor yn gyfrifol am...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
-0.6 ° C
0.6 °
-2.2 °
92%
1.4kmh
0%
Llu
10 °
Maw
10 °
Mer
10 °
Iau
8 °
Gwe
8 °
- Hysbysebu -