Sut y daeth tenant y cyngor yn “hyrwyddwr digidol”

Mae tenantiaid sydd yn byw mewn cynlluniau tai gwarchod y cyngor wedi cael cymorth ychwanegol i helpu i wella eu sgiliau TG gan rywun sydd yn agos...

Ailwampio adeiladau “hyll” yng nghanol y pentref

Mae newyddion da iawn i drigolion Rhiwabon, gan y cyhoeddwyd yn ddiweddar y bydd cyfres o adeiladau heb eu datblygu, sydd wedi’u lleoli yng nghanol y pentref,...

Pleidleisiwch dros eich hoff barc gwledig Baner Werdd

Mae staff ein parciau gwledig yn dathlu un o’u hafau mwyaf llwyddiannus eto gyda miloedd ohonoch yn ymweld, a chymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau sydd wedi’u...

Pam mae’r tenant hwn yn falch o’n prosiect gwella tai

Mae tenant y Cyngor wedi canmol y gwaith gwella sydd wedi’i wneud i'w eiddo. Cafodd Mr K Jones o Johnstown gegin ac ystafell ymolchi newydd fel rhan o...

“Mae fy mhlant yn siarad Cymraeg ond alla i ddim mynd dim pellach na...

Felly rydych wedi penderfynu anfon eich plentyn neu blant i ysgol Cyfrwng Cymraeg – gwych! Mae tystiolaeth gref sy'n dangos (dolen gyswllt i erthygl Saesneg) fod bod yn ddwyieithog yn...
Bin collection

Peidiwch ag anghofio am eich casgliadau – rhowch eich bin allan yn ddigon buan

Llynedd bu i ni wneud newidiadau mawr i’n gwasanaeth ailgylchu er mwyn ailgylchu mwy a gwneud ein gwasanaeth casglu yn fwy effeithiol. Diolch yn fawr iawn i...

Ewch i Charles Street am Bwdin Blasus

Fel rhan o’n taith o amgylch masnachwyr annibynnol canol y dref, aethom i siop “Just Desserts” ar Charles Street i weld sut mae busnes yno. Wrth gerdded i...

Cynghori prynwyr ceir i gymryd gofal ar ôl canfod beiau ar gerbyd

Anogir pobl sy'n chwilio am gar newydd i wirio cyflwr unrhyw gar yn iawn cyn ei brynu. Daw’r cyngor hwn ar ôl i un gwerthwr dderbyn dirwy...

Pam mae’r clwb chwaraeon lleol hwn yn falch iawn gyda’r gwaith gwella…

Mae clwb chwaraeon lleol wedi cael gwneud gwaith ailwampio gan gontractwr y Cyngor. Gosododd Mitie, contractwr sydd wedi bod yn gwneud gwaith gwella tai yn ardal Cefn, gegin...
A5

Gwaith Ffordd yn Golygu Gwelliannau i un o Byrth Wrecsam

Bydd gwaith yn digwydd ar y gylchfan ar Ffordd Rhiwabon lle mae’n cwrdd â Ffordd y Tylwyth Teg a Ffordd Buddug. Bydd y gwaith yn digwydd ar 29...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
8 ° C
9 °
7.2 °
61%
3.1kmh
20%
Sad
11 °
Sul
13 °
Llu
12 °
Maw
13 °
Mer
12 °
- Hysbysebu -