Pam mae’r clwb chwaraeon lleol hwn yn falch iawn gyda’r gwaith gwella…

Mae clwb chwaraeon lleol wedi cael gwneud gwaith ailwampio gan gontractwr y Cyngor. Gosododd Mitie, contractwr sydd wedi bod yn gwneud gwaith gwella tai yn ardal Cefn, gegin...
A5

Gwaith Ffordd yn Golygu Gwelliannau i un o Byrth Wrecsam

Bydd gwaith yn digwydd ar y gylchfan ar Ffordd Rhiwabon lle mae’n cwrdd â Ffordd y Tylwyth Teg a Ffordd Buddug. Bydd y gwaith yn digwydd ar 29...
School Meal service

Beth sydd i ginio?

Ydych chi eisiau gwybod beth mae eich plentyn yn ei gael i ginio? Pa un ai yw eich plentyn yn yr ysgol gynradd neu uwchradd, mae bob amser...
A5

A483 Cylchfan Croesfoel – Amhariad ar 24 Awst

Bydd gwaith i newid arwydd sydd wedi torri ar gylchfan Croesfoel yn cael ei wneud gyda’r nos ddydd Iau 24 Awst. Mae’r arwydd yn arwydd ceibr a ddifrodwyd...

Sut y cafodd plasty trefol gwag ei adnewyddu ..

Mae cyn blasty trefol wedi’i adnewyddu, yn barod i fynd ar y farchnad, diolch i fenter gan Gyngor Wrecsam. Roedd yr eiddo yn Rhosddu wedi’i adael mewn cyflwr...

Dewch draw i gael cipolwg ar gyfleusterau campfa newydd yn Wrecsam

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o’r gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr. Bydd cyfleusterau’r gampfa wedi cau...

Diddordeb mewn rhandiroedd? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Ni ellir gorbwysleisio'r manteision o gael rhandir. Mewn oes lle mae mwy a mwy o bobl yn poeni am “filltiroedd bwyd” a’r hyn sydd wedi mynd i mewn...

Eisiau dysgu Cymraeg? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Mae digon o bobl yn awyddus i ddysgu Cymraeg, ond ddim yn gwybod lle i gychwyn. Efallai eich bod chi’n un ohonyn nhw? Efallai nad oes gennych chi unrhyw...

Gwylio cyfarfodydd y Cyngor ar eich ffôn neu ddyfais arall

Oeddech chi’n gwybod ein bod wedi bod yn darlledu cyfarfodydd y Cyngor, Cynllunio a’r Bwrdd Gweithredol ers tro erbyn hyn? Er bod yna rai rhannau diflas mae yna...
book heart

6 pheth anhygoel sydd wedi digwydd mewn llyfrgelloedd

Rydym i gyd yn gwybod bod llawer o bethau gwych am lyfrgelloedd, ac mae pobl o bob cwr o Gymru wedi bod yn cymryd mantais o’r hyn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
8.6 ° C
9.4 °
8 °
76%
1.5kmh
100%
Llu
12 °
Maw
11 °
Mer
11 °
Iau
11 °
Gwe
12 °
- Hysbysebu -