Ydych chi’n defnyddio meysydd parcio canol y dref? Os ydych chi, dylech chi ddarllen...

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn newydd, rydym ni hefyd yn cyflwyno ffioedd parcio newydd. Ar ôl cynnig parcio am ddim drwy gydol mis Rhagfyr – a oedd yn...

Cynghorau’r Gogledd yn lansio Cynnig Twf fydd yn golygu llawer o filiynau o bunnoedd...

Mae chwe chyngor y Gogledd wedi cyflwyno Cynnig Twf yn ffurfiol i Lywodraeth y DU ac i Lywodraeth Cymru. Bydd trafodaethau am y Cynnig yn cychwyn ar...

anrhegion nadolig i orffen gwelliannau tai i’r tenantiaid hyn

Mae tenantiaid y Cyngor yn Nhir y Capel wedi cael rhai anrhegion ychwanegol i’w mwynhau eleni! Mae eu cartrefi wedi cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan...

yr anrhegion ewyllys da a gafodd y tenantiaid hyn yn gwenu y Nadolig hwn

Maen nhw’n dweud bod y Nadolig yn dymor o ewyllys da ac roedd hyn yn wir yng nghynllun tai lloches Erw Gerrig yn ddiweddar. Mae cynllun Erw Gerrig...
sprouts

Ychydig o ysgewyll dros ben y Nadolig hwn? Bydd eich cadi bwyd wrth ei...

Mae nifer o bobl yn gorfwyta dros gyfnod y Nadolig, gall maint eich cyfran fod yn fwy na'r arfer ac o ganlyniad bydd yn sicr bydd ychydig...

Y rhai sy’n helpu i’ch cadw chi’n ddiogel ar noson allan y ’Dolig hwn…

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy Cymerwch gip ar y rhai sy’n gweithio’n ddiflino i wneud yn siŵr bod eich...

Ddiogelu gwasanaethau bws – darllenwch fwy yma

Chododd pryder ymhlith y cyhoedd dros y gwasanaethau bws a gollwyd yn sgil D Jones & Son ddod i ben dros y penwythnos. Gweithiodd swyddogion Cyngor Wrecsam yn...

18.12.17 D Jones and Son – Datganiad ar Wasanaethau Bws

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol am yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Rydym yn parhau i ymateb i’r golled o D Jones & Sons i’n orau,...

Seibiant i Rachel

Dim cyflog, dim tâl salwch, dim gwyliau blynyddol – os ydych yn ofalwr byddwch yn gwybod sut beth yw hyn! Mae gofalu am anwyliaid yn gallu rhoi straen...

Agor ac Ailgylchu

O focsys a phecynnau eich siopa Nadolig ar-lein i agor anrhegion ar fore diwrnod Nadolig, mae'r Nadolig yn golygu bod llawer mwy o lawer o bapur, cardfwrdd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.7 ° C
15.2 °
12.2 °
96%
5.1kmh
75%
Sat
19 °
Sun
18 °
Mon
15 °
Tue
16 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -