Wrexham Council News

Ddarn chi fethu y storiau hyn? C4, cerddoriaeth a stwff arall

Dim ond hyn a hyn o amser sydd mewn diwrnod…ac mae hi’n hawdd methu rhywbeth gyda’r holl newyddion, hysbysiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a’r holl wybodaeth arall...

Meddwl am wneud rhywbeth newydd?

Ydych chi eisiau gwneud rhywbeth newydd a gwahanol ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Os felly yna byddai ymweliad â Llyfrgell Wrecsam ar 17 Mai yn lle...

Ai cerddoriaeth yw eich crefft chi? Gallai hyn newid eich bywyd..

Gallai arian mawr ar gyfer cerddorion newydd yng Ngogledd Cymru fod ar y llyfrau yn dilyn cyhoeddiad yn Ffocws Cymru yn Wrecsam yr wythnos hon. Mae'r...
Executive Board

Beth sydd ar y rhaglen y mis hwn?

Cynhelir Bwrdd Gweithredol mis Mai ddydd Mawrth ac mae’r rhaglen wedi ei chyhoeddi i bob un ohonom gael golwg sydyn arni. Mae’r rhaglen yn eithaf llawn gyda 10...

Siarad Cymraeg ac yn chwilio am brentisiaeth? Darllenwch ymlaen…….

Mae yna gyfle cyffrous i brentis sy'n siarad Cymraeg ymuno â'n Tîm Digidol, Brand a Chysylltiadau Cyhoeddus prysur sydd wedi ennill gwobrau. Rhennir y brentisiaeth yn 3 rhan...

Defaid newydd yn ymuno â diadell Wrecsam y gwanwyn hwn

Ers 2016 mae gan sir Wrecsam nifer o breswylwyr gwlanog wedi’u gwasgaru o amgylch y lle i bobl leol a phreswylwyr ddod o hyd iddynt fel rhan...
North Wales economy

Cyfyngiadau Cyflymder ar yr A483

Mae’n siŵr eich bod yn gwybod am benderfyniad Llywodraeth Cymru i ostwng y cyfyngiad cyflymder o’r cyfyngiad cyflymder cenedlaethol i 50mya ar ffordd yr A483(T) rhwng Cyffordd...

Anghyfleuster oherwydd llwythi annormal

Os ydych am ddefnyddio’r A483 Y Waun hyd at yr A5 i Langollen a Corwen, ddylech fod yn ymwybodol o’r ffaith bydd Heddlu Gogledd Cymru yn osgordd...
Wrexham Council News

Be’…wnaethoch chi ddim methu’r straeon yma…naddo?

Dim ond hyn a hyn o amser sydd mewn diwrnod...ac mae hi’n hawdd methu rhywbeth gyda’r holl newyddion, hysbysiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a’r holl wybodaeth arall...

Canol Tref yn paratoi ar gyfer Gŵyl

Mae Gŵyl Stryd boblogaidd Wrecsam yn dychwelyd ddydd Sadwrn ac mae yna ddigon i’w gynnig i annog pobl o bob oed i ymweld â chanol y dref....

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
13.5 ° C
15.6 °
12.2 °
96%
0.5kmh
44%
Sun
15 °
Mon
19 °
Tue
20 °
Wed
19 °
Thu
20 °
- Hysbysebu -