Sut mae rhai troseddwyr yn cludo ac yn delio gyda chyffuriau

Oeddech chi’n gwybod bod criwiau, grwpiau neu rwydweithiau troseddol sy’n cyflenwi cyffuriau ar draws y rhanbarth yn defnyddio oedolion a phlant diamddiffyn i symud neu storio’r cyffuriau?...
green bin

Cofiwch gofrestru ar gyfer ail gasgliad bin gwyrdd

Wrth i fis Ebrill agosáu rydym yn atgoffa trigolion sydd ag ail fin gwyrdd neu fwy ac sydd am eu gwagu bob pythefnos y bydd yn rhaid...
Wrexham Council News

14,000 yn defnyddio’r tric syml yma i dderbyn ein newyddion

E-bost. Efallai ei fod yn teimlo braidd yn ‘hen ffash’, ond mae’n parhau i fod yn un o’r ffyrdd gorau o dderbyn gwybodaeth. Felly os ydych chi'n...

Digwyddiad Cludiant Gwyrdd yng Nglyndŵr – Y cyntaf erioed yng Ngogledd Cymru

Bydd cyfle i ddarganfod mwy am ddyfodol cludiant amgylcheddol gyfeillgar pan gynhelir y Digwyddiad "Cludiant Gwyrdd” cyntaf erioed yng Ngogledd Cymru. Caiff ei gynnal yng Nghanolfan Catrin...

Allwch chi helpu aderyn mewn perygl?

Nid dim ond eliffantod a rhinoserosiaid sydd angen ein help i ddiogelu'r rhywogaeth. Ar hyn o bryd, yma yn Wrecsam ac ar draws y DU, mae un...

Asiantwyr Cymunedol yn Gwneud Gwahaniaeth

Mae Asiantwyr Cymunedol yn werthfawr iawn i’w cymunedau a dyma un enghraifft o’r gwahaniaeth y maen nhw’n ei wneud: Roedd gan ŵr a oedd yn gwella ar...

Sawl tunnell o raean sy’n cadw’r ffyrdd yn glir?

Mae’n ymddangos bod gaeaf 2017/18 yn un o’r rhai oeraf ers blynyddoedd gyda dros 9.5 mil o dunelli o raean wedi’i ddefnyddio i drin ymlaen llaw a...

Ydych chi’n bwyta gormod o halen?

Pwysau gwaed cynyddol uchel? Perygl o strôc? Perygl uwch o glefyd y galon? Gallwn gytuno bod yr afiechydon hyn yn rhywbeth na hoffwn ddioddef ohonynt, ond eto mae...

Cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd? Lle ydyn ni arni bellach?

Roedd rhaid i ni weithio’n galed yn 2005 er mwyn gwneud yn siŵr bod ein hadeiladau, ein siopau, ein ysgolion a’n lleoliadau busnes yn hygyrch i bobl...

Meysydd parcio gwefru ar y ffordd

Efallai eich bod wedi darllen yn ddiweddar ein bod yn bwriadu cyflwyno pwyntiau gwefru ceir mewn meysydd parcio ar hyd a lled y fwrdeistref sirol: https://newyddion.wrecsam.gov.uk/oes-gennych-chi-gar-trydan/ Wel...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -