Push notifications

Byddwch yn gwthgar :)

Mae hysbysiadau gwthio (push notifications yn Saesneg) fel trowsus loncian gyda lastig. Weithiau maent yn ddefnyddiol. Weithiau maent yn mynd ar eich nerfau. Ond os ydych yn hoffi...

Ffarwelio’n annwyl â Trevor

Rydym yn ffarwelio ag un o’n staff uwch sydd wedi bod yn gwasanaethu ers amser maith.  TM100 Rydym yn ffarwelio ag aelod o staff sydd wedi bod yn...

Dydd Llun Pawb – Croeso i Bawb

DIWEDDARIAD 01/04/18 - Oherwydd y tywydd gwlyb, bydd yr adloniant a threfnwyd am y llwyfan allanol yn symud i fewn i Dŷ Pawb - ond bydd y...

Helfa Wy Pasg!

Drwy gydol y gwyliau mae yna helfa cwningod ac wyau Pasg ar draws y fwrdeistref sirol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd allan i chwilio. Drwy...

Wrecsam i wneud cais am Gwpan y Byd

Ar y cyd â'n partneriaid, rydym ar fin gwneud cais i ddod ag athletwyr gorau byd i’r ardal, wrth i ni drefnu i ddod â Chwpan Rygbi...

5 ffordd i greu crefftau y Pasg hwn

Os oes ar eich plentyn eisiau bod yn greadigol y Pasg hwn, edrychwch ar y rhestr isod i weld beth sy’n digwydd ar draws y fwrdeistref sirol...

Tic Toc – y clociau’n mynd ymlaen

Peidiwch anghofio bod y clociau’n mynd ymlaen fore Sul yma, sydd yn nodi dechrau Amser Haf Prydain! Iei! Fe ddylent fynd ymlaen erbyn 2am, ond i fod yn...

8 peth fedrwch chi ei wneud am ddim yn ystod gwyliau’r Pasg

Gall treulio pythefnos adref deimlo fel amser hir iawn, yn enwedig os nad oes gennych chi unrhyw beth i ddiddanu’r plant. Ond, yn ystod yr ychydig wythnosau...

Sut mae rhai troseddwyr yn cludo ac yn delio gyda chyffuriau

Oeddech chi’n gwybod bod criwiau, grwpiau neu rwydweithiau troseddol sy’n cyflenwi cyffuriau ar draws y rhanbarth yn defnyddio oedolion a phlant diamddiffyn i symud neu storio’r cyffuriau?...
garden waste

Cofiwch gofrestru ar gyfer ail gasgliad bin gwyrdd

Wrth i fis Ebrill agosáu rydym yn atgoffa trigolion sydd ag ail fin gwyrdd neu fwy ac sydd am eu gwagu bob pythefnos y bydd yn rhaid...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
13.5 ° C
15.6 °
12.2 °
96%
0.5kmh
44%
Sun
15 °
Mon
19 °
Tue
20 °
Wed
19 °
Thu
20 °
- Hysbysebu -