St David's Day Wrexham

GWYLIWCH: Uchafbwyntiau o Ddydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Diolch anferthol i bawb a oedd digon dewr i wynebu’r tywydd i ymuno â ni am ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam heddiw. Roedd hi’n oer. Roedd hi’n...

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18 (Drafft ar gyfer ymgynghori)

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi adroddiad am ei wasanaethau cymdeithasol. Hwn yw ein hadroddiad ni. Y nod yw gwerthuso pa...
Construction in North Wales

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Dyma ffordd wych o dreulio dwy awr...

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Darllenwch hwn... Mae cwmnïau adeiladu yn Wrecsam a gweddill Gogledd Cymru’n cael eu gwahodd i ddysgu mwy am gyfleoedd am gontractau...

Eira? Tywydd oer? Sut allaf i baratoi?

Gyda’r disgwyl o tywydd oer wythnos yma, efallai eich bod yn meddwl pa ysgolion fydd ar agor? A fydd y bysys dal yn rhedeg? A fydd fy...

Emma a Marie yn buddsoddi yng nghanol tref Wrecsam

Dros y misoedd diwethaf rydym ni yn Newyddion Cyngor Wrecsam wedi sylwi ar lawer o brysurdeb yn un o siopau gwag Stryt Argyle wrth i waith uwchraddio...

Gwaith Ail-wynebu ar yr A483

Bydd gwaith ail-wynebu ar gyffyrdd 7 a 6 yr A483 tua’r de yn digwydd dros nos yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf - os yw’r tywydd yn...

FOCUS Wales yn enwi 60 o artistiaid ar gyfer gwŷl 2018

Mae FOCUS Wales, a soniwyd llynedd am effaith eu gwŷl ar ein heconomi, yn barod i gyflwyno Gwŷl bythgofiadwy arall, ar ôl cyhoeddi 60 o artistiaid newydd...

Y Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror)

Bydd ein Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod heddiw (22 Chwefror) a bydd yr aelodau yn ystyried gwaith archwilwyr mewnol ac allanol y Cyngor yn ogystal â chanlyniadau arolwg...

Ateb tymor byr neu broblem hir dymor?

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi treulio misoedd yn ymgyrchu i gael y llywodraeth i atal cwmnïau rhag gwerthu diodydd egni i bobl ifanc o dan 16...

Rhywun eisiau SWS?

“Rydym yn gadael y label wrth y drws. Mae pwyslais ar yr hyn y gallwn ei wneud NID ar yr hyn na allwn ei wneud.” Dyma yw mantra...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
mist
8.5 ° C
10 °
6 °
93%
5.1kmh
90%
Thu
4 °
Fri
4 °
Sat
3 °
Sun
3 °
Mon
4 °
- Hysbysebu -