Oriel o wirfoddolwyr yn cymryd eiddo newydd, mwy o faint

Mae oriel annibynnol wedi symud i safle newydd - gan nodi lansiad ei arddangosfa agored. Dechreuodd Oriel Annibynnol Wrecsam (tWIG) ym Medi 2016 ym mhrif ardal yr hen...

Cofroddion Newydd i Ddathlu Atgofion Arbennig o Wrecsam

Mae set o gofroddion newydd sbon, yn dathlu atgofion arbennig trigolion Wrecsam, i’w chynhyrchu fel rhan o’r trefniadau ar gyfer agor y gofod newydd ar gyfer y...

Gwyliwch fod yr adeiladau yn dod i lawr wrth i waith gwella ddechrau ar...

Mae tai amhoblogaidd ar ystâd cyngor lleol wedi’u dymchwel fel rhan o brosiect moderneiddio sylweddol. Mae 22 eiddo’r cyngor yn ardaloedd Peris a Gwynant o Blas Madoc wedi...

Helpwch Dioddefwyr o Gaethwasiaeth Fodern

Mae’r darn hwn wedi’i ysgrifennu yn rhan o gyfres o ddatganiadau ar gyfer Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2017. Gan ei fod mor guddiedig ac yn digwydd y tu...

Addysg – dywedwch wrthym sut i arbed arian!

NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) Oes gennych chi blentyn yn un o ysgolion Wrecsam? Ydych chi’n gweithio mewn ysgol? Ers 2008, mae Cyngor Wrecsam wedi arbed...

Peidiwch â phoeni am adrodd drosedd casineb

Mae’r darn hwn wedi ei ysgrifennu fel rhan o gyfres o ddatganiadau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu 2017. Mae trosedd casineb yn fater difrifol – a gall...

Estynnwch eich dyddiadur – mae’r Nadolig ar ei ffordd!

Wrth i’r Nadolig nesáu, gofalwch nad ydych yn methu’r hwyl a’r hud gyda'r canllaw hwn i ddigwyddiadau canol y dref i ddathlu'r Nadolig! Mae’r cyfan yn dechrau am...

Peidiwch â gadael i wastraff fynd i wastraff – helpwch ni i ailgylchu!

Wyddoch chi y gellid defnyddio eich gwastraff cartref i gynhyrchu ynni, neu i ddod yn eitemau cwbl newydd? Mae Wrecsam yn gwneud yn dda iawn pan ddaw at...

Perfformiwr comedi Cymraeg yn dod i HWB Cymraeg yn FOCUS Wales

Bydd comedïwr Cymraeg sydd wedi ennill gwobrau am ei berfformiadau yn cymryd y llwyfan mewn digwyddiad diwylliant a cherddoriaeth Cymraeg y flwyddyn nesaf. Bydd y comedïwr Tudur Owen...

Banc bwyd yn paratoi at y Nadolig

Mae banc bwyd Wrecsam yn paratoi at gyfnod prysur dros y Nadolig ac fe aethom ni draw i’w prif warws yn Rhosddu i weld sut maen nhw’n...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
13.2 ° C
13.3 °
13 °
82%
5.7kmh
59%
Fri
19 °
Sat
18 °
Sun
19 °
Mon
19 °
Tue
14 °
- Hysbysebu -