Sut i enill hefo OPC (SEO)

Nid yw 75% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn sgrolio heibio tudalen gyntaf chwiliad, felly pam fod risg yn colli allan? Un o'r rhannau pwysicaf o fod ar-lein yw'r...

Testun Ychwanegol BBN

Pan fyddwch yn cerdded i fewn i dafarn yn Wrecsam ac yn gweld yr arwydd Braf Bob Nos, mae'n golygu eich bod newydd gamu i mewn i...
Wrexham housing improvements.

2,022 o geginau newydd…a dal i gyfrif

Mae Cyngor Wrecsam ar y trywydd cywir i gyflawni’r safon newydd ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru yn ôl y ffigyrau diweddaraf. Mae’r Cyngor yn moderneiddio ei 11,200...

Pe bai etholiad yn cael ei gynnal yfory, a fyddech chi’n cael pleidleisio?

Yn fuan iawn byddwn yn dechrau anfon ffurflenni atoch yn gofyn i chi wirio a diweddaru eich gwybodaeth ar y gofrestr etholwyr. “Canfasio Blynyddol” yw’r enw swyddogol am...

Mae Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 – ar werth

Mae Calendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018 yn awr ar werth. Yn cynnwys 12 o’r lluniau gorau o’r ardal a dynnwyd gan ffotograffwyr amatur drwy gydol y flwyddyn, mae’r Calendr...

Diolch i chi am gymryd rhan

Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran yn ymgynghoriad Penderfyniadau Anodd eleni. Rhoddodd bron i 4,000 ohonoch chi’ch amser a mynd i’r drafferth o lenwi’r ddogfen,...

Tywyswyr a Cheidwaid – mae byd llawn cyfle yn aros amdanoch

Ydych chi'n adnabod merch ifanc rhwng 10 a 14 oed sy’n chwilio am antur, hwyl a ffrindiau? Os felly, mae’r Tywyswyr a’r Ceidwaid yn ardal Rhiwabon a Thre...

Adroddiad Ardderchog ar gyfer Ysgol Rhosymedre

Mae gan staff a disgyblion yn ysgol Rhosymedre ddigonedd i wenu amdano yn dilyn Adroddiad Arolygu llwyddiannus iawn gan Estyn. Yn sylwadau agoriadol yr adroddiad, mae’r Arolygydd yn...

tWIG ar Dost – y celfyddydau’n boblogaidd yn Wrecsam

Fel mae’r celfyddydau a’r marchnadoedd yn Wrecsam yn parhau i dynnu sylw'r newyddion gyda phrosiect newydd a chyffrous Tŷ Pawb yn siapio ac yn agor mewn ychydig...

Wedi gorwario y ’Dolig hwn?

Ydy’ch sefyllfa ariannol chi wedi gwaethygu dros yr Ŵyl? Os felly, beth am ddod i wybod mwy am ddelio â'ch arian mewn ffordd fwy personol yn Undeb Credyd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity shower rain
8.7 ° C
10 °
7.2 °
70%
9.3kmh
75%
Sun
4 °
Mon
9 °
Tue
6 °
Wed
5 °
Thu
9 °
- Hysbysebu -