Mae Gŵyl Fwyd a Diod Wrecsam yn Ôl

Mae Gŵyl Fwyd a Diod Wrecsam wedi ei ailwampio ar gyfer 2018 a bellach yn cynnwys neuadd gwrw a rhaglen bnawn a nos estynedig gyda cherddoriaeth fyw. Bydd...
North Wales economy

Cefnogi’r Cynnig

Mae galw ar bobl a busnesau Wrecsam a Gogledd Cymru heddiw i gefnogi cynnig i ddod â buddsoddiad enfawr i economi’r rhanbarth. Yn gynharach eleni cyflwynodd chwe Chyngor...

Beth sy’n gwneud Ysgol Heulfan yn ardderchog?

Yn ôl ym mis Chwefror, dangosodd Ysgol Heulfan, Gwersyllt i arolygwyr ysgolion, Estyn sut maent yn addusgu ac yn gofalu am eu disgyblion – ac roedd Estyn...

Noson cosplay yn Nhŷ Pawb

Disgwylir i filoedd o ddilynwyr cosplay, comics a ffantasi a ffuglen wyddonol gyrraedd yn llu yn Comic Con Cymru y penwythnos hwn. I ategu’r holl ddigwyddiadau ym Mhrifysgol...

“Gall y Gymraeg agor drysau yn y gweithle”

Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rhan gynyddol bwysig yn y gweithlu yng Nghymru, gyda chyflogwyr yn rhoi mwy a mwy o bwyslais ar sgiliau iaith Gymraeg wrth...

Allwn ni weithio i chi?

Allan o waith? Os ydych yn byw mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf, mae rhywun wrth law fydd yn cynnig cyngor un i un i’ch helpu i gael gwaith,...

Mwy o ddigwyddiadau galw heibio wedi eu trefnu ar gyfer Cynllun Tai Gofal Ychwanegol

Mae’r ymateb wedi bod mor dda i ddatblygiad tai gofal ychwanegol newydd yn Wrecsam felly trefnwyd digwyddiadau diwrnod galw heibio ychwanegol i helpu pobl wybod mwy. Rydym eisoes...

Gwaith beirniadu i sêr chwaraeon Wrecsam yng Ngemau’r Gymanwlad

Llun: Y Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldedb dros Hamdden, a hyfforddwr Clwb Gymnasteg Olympus Paul Edwards. Fel y gwelsom ni drwy lwyddiant athletwyr Cymru - yn...

Nofelau graffig AM DDIM mewn pryd at Comic Con Cymru!

Ydych chi’n edrych ymlaen at Comic Con Cymru? Ydych chi wrth eich bodd â nofelau graffig? Wel, os ydych chi’n aelod o’ch llyfrgell leol, gallwch gael gafael ar nofelau...

Cynlluniau ar ddangos ar gyfer dyfodol yr ystad dai hon..

Gwahoddir tenantiaid y Cyngor i ddigwyddiad gwybodaeth am welliannau fydd yn cael eu gwneud i’w cartrefi. Rydym ni ar hyn o bryd yn moderneiddio cannoedd o gartrefi ar...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -