St David's Day Wrexham

Hwyl Dydd Gŵyl Dewi

Gyda chymorth Menter Iaith Fflint a Wrecsam bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ddydd Iau, 1 Mawrth. Yn ogystal â’r orymdaith flynyddol, ddydd Sadwrn 3...

BETH SY’N GWAHANOL am YR ADNEWYDDAU NEWYDD yma..

Mae cynllun tai newydd wedi’i anelu at gyn-aelodau’r lluoedd arfog sydd ag angen o ran tai yn agos i gael ei gwblhau. Mae Tŷ Ryan ar Ffordd Croesnewydd...

Pêl-droedwyr ifanc yn brwydro mewn gêm ryngwladol

Cynhaliwyd Twrnameintiau Pêl-droed Ysgolion Cynradd gan Dîm Pobl Ifanc Egnïol, Wrecsam Egnïol, ar dir The Rock, cartref Derwyddon Cefn, cyn gêm Bechgyn Ysgol Dan 18 oed Cymru...

Ateb tymor byr neu broblem hir dymor?

Mae’r cogydd enwog Jamie Oliver wedi treulio misoedd yn ymgyrchu i gael y llywodraeth i atal cwmnïau rhag gwerthu diodydd egni i bobl ifanc o dan 16...

Newidiadau i weithredwyr bysiau ysgol

A yw eich plant yn defnyddio bysiau ysgol? Os ydynt yn eu defnyddio, mae’n bosibl yr hoffech gael gwybod am yr isod sef manylion am ddarparwyr newydd ar...

Cyfle i’r merched gyd-chwarae

Cafodd dros 80 o ferched o wyth ysgol uwchradd wahanol yn y sir gyfle i gystadlu mewn Twrnamaint Pêl-Droed Merched ym Mharc y Glowyr, Wrecsam. Roedd y digwyddiad,...

Lansiad llwyddiannus prosiect ADTRAC newydd ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru

Gwnaeth bron dau gant o bobl fynychu lansiad diweddar prosiect ADTRAC newydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn Wrecsam a Sir y Fflint. Roedd y ddau ddigwyddiad, a gynhaliwyd...

Magu hyder i ddysgu rhywbeth newydd

Ydych chi’n ystyried mynd yn ôl i weithio? Neu’n chwilio am gyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd ac i fagu hyder? Mae’r rhaglen ‘Hyder i Ddysgu’ yn brosiect peilot a...

Amgylcheddwyr blaengar yn lansio digwyddiad rhwydweithio

Lansiodd yr Athro Chris Baines, un o amgylcheddwyr annibynnol mwyaf blaenllaw'r DU ac Is-Arlywydd yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Rwydwaith Busnes Amgylchedd newydd i Wrecsam ar Ystâd Ddiwydiannol...
Photo of Computer

Gyrfa mewn TGCh – Cwrdd â’n Rheolwr Gwasanaethau Technegol TGCh

Wrth i chi ystyried gyrfa ym maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, efallai mai gweithio i gwmni yn ‘Sillicon Valley’ neu gylchfan silicon Llundain yw’r freuddwyd. Ond efallai...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
12.3 ° C
13.3 °
10.6 °
71%
13.9kmh
40%
Tue
5 °
Wed
5 °
Thu
6 °
Fri
5 °
Sat
3 °
- Hysbysebu -