Help us to collect your recycling safely

Peidiwch ag anghofio am eich casgliadau – rhowch eich bin allan yn ddigon buan

Llynedd bu i ni wneud newidiadau mawr i’n gwasanaeth ailgylchu er mwyn ailgylchu mwy a gwneud ein gwasanaeth casglu yn fwy effeithiol. Diolch yn fawr iawn i...

Cynghori prynwyr ceir i gymryd gofal ar ôl canfod beiau ar gerbyd

Anogir pobl sy'n chwilio am gar newydd i wirio cyflwr unrhyw gar yn iawn cyn ei brynu. Daw’r cyngor hwn ar ôl i un gwerthwr dderbyn dirwy...

Pam mae’r clwb chwaraeon lleol hwn yn falch iawn gyda’r gwaith gwella…

Mae clwb chwaraeon lleol wedi cael gwneud gwaith ailwampio gan gontractwr y Cyngor. Gosododd Mitie, contractwr sydd wedi bod yn gwneud gwaith gwella tai yn ardal Cefn, gegin...

Gwaith Ffordd yn Golygu Gwelliannau i un o Byrth Wrecsam

Bydd gwaith yn digwydd ar y gylchfan ar Ffordd Rhiwabon lle mae’n cwrdd â Ffordd y Tylwyth Teg a Ffordd Buddug. Bydd y gwaith yn digwydd ar 29...
School Meal service

Beth sydd i ginio?

Ydych chi eisiau gwybod beth mae eich plentyn yn ei gael i ginio? Pa un ai yw eich plentyn yn yr ysgol gynradd neu uwchradd, mae bob amser...

A483 Cylchfan Croesfoel – Amhariad ar 24 Awst

Bydd gwaith i newid arwydd sydd wedi torri ar gylchfan Croesfoel yn cael ei wneud gyda’r nos ddydd Iau 24 Awst. Mae’r arwydd yn arwydd ceibr a ddifrodwyd...

Sut y cafodd plasty trefol gwag ei adnewyddu ..

Mae cyn blasty trefol wedi’i adnewyddu, yn barod i fynd ar y farchnad, diolch i fenter gan Gyngor Wrecsam. Roedd yr eiddo yn Rhosddu wedi’i adael mewn cyflwr...

Dewch draw i gael cipolwg ar gyfleusterau campfa newydd yn Wrecsam

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o’r gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr. Bydd cyfleusterau’r gampfa wedi cau...

Eisiau dysgu Cymraeg? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Mae digon o bobl yn awyddus i ddysgu Cymraeg, ond ddim yn gwybod lle i gychwyn. Efallai eich bod chi’n un ohonyn nhw? Efallai nad oes gennych chi unrhyw...

Gwylio cyfarfodydd y Cyngor ar eich ffôn neu ddyfais arall

Oeddech chi’n gwybod ein bod wedi bod yn darlledu cyfarfodydd y Cyngor, Cynllunio a’r Bwrdd Gweithredol ers tro erbyn hyn? Er bod yna rai rhannau diflas mae yna...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
8.9 ° C
9.4 °
8.3 °
94%
1.8kmh
50%
Wed
21 °
Thu
20 °
Fri
24 °
Sat
18 °
Sun
19 °
- Hysbysebu -