Croesi Bysedd yn y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol

Rydym ni’n croesi ein bysedd ar gyfer ein Tîm Digwyddiadau gan fod un o’u digwyddiadau wedi ei enwebu yn un o gategorïau Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol sy’n cael...

Gwledd Gerddorol i Wrecsam

Bydd unrhyw un sy’n cofio dawnsio i sain y band glam rock o’r 70au, The Sweet, wrth eu bodd gan eu bod wedi trefnu digwyddiad arbennig yma...

Oes gennych chi gar trydan?

Mae’n bosibl y bydd pwyntiau gwefru cerbydau trydan yn cael eu gosod ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol, os yw’r Bwrdd Gweithredol yn cymeradwyo’r cynnig. Y...
community sports clubs

Canolbwynt ar Bêl-droed i’r Bwrdd Gweithredol

Bydd pêl-droed ar draws y fwrdeistref sirol yn cael hwb enfawr os bydd cynlluniau yn cael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol ar 13 Mawrth. Gofynnir...
St David's Day Wrexham

GWYLIWCH: Uchafbwyntiau o Ddydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Diolch anferthol i bawb a oedd digon dewr i wynebu’r tywydd i ymuno â ni am ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam heddiw. Roedd hi’n oer. Roedd hi’n...

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18 (Drafft ar gyfer ymgynghori)

Ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi adroddiad am ei wasanaethau cymdeithasol. Hwn yw ein hadroddiad ni. Y nod yw gwerthuso pa...
Construction in North Wales

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Dyma ffordd wych o dreulio dwy awr...

Ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Darllenwch hwn... Mae cwmnïau adeiladu yn Wrecsam a gweddill Gogledd Cymru’n cael eu gwahodd i ddysgu mwy am gyfleoedd am gontractau...

Eira? Tywydd oer? Sut allaf i baratoi?

Gyda’r disgwyl o tywydd oer wythnos yma, efallai eich bod yn meddwl pa ysgolion fydd ar agor? A fydd y bysys dal yn rhedeg? A fydd fy...

Emma a Marie yn buddsoddi yng nghanol tref Wrecsam

Dros y misoedd diwethaf rydym ni yn Newyddion Cyngor Wrecsam wedi sylwi ar lawer o brysurdeb yn un o siopau gwag Stryt Argyle wrth i waith uwchraddio...

Gwaith Ail-wynebu ar yr A483

Bydd gwaith ail-wynebu ar gyffyrdd 7 a 6 yr A483 tua’r de yn digwydd dros nos yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf - os yw’r tywydd yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.9 ° C
16 °
13.3 °
63%
4.6kmh
40%
Mer
15 °
Iau
18 °
Gwe
20 °
Sad
12 °
Sul
15 °
- Hysbysebu -