Mae perchennog tŷ newydd wedi diolch i Gyngor Wrecsam am ei helpu hi a’i theulu i brynu cartref newydd. Prynodd Leah Thomas dŷ yn...
Ydych chi’n gofalu am berthynas neu gyfaill sydd ag anabledd, dibyniaeth, salwch neu oedran ac sydd methu ymdopi heboch? Os mai ‘ydw’ yw...
Gall defnyddwyr Byd Dŵr ddisgwyl gweld gwelliannau sylweddol i’r cyfleusterau hamdden arferol dros y misoedd nesaf, gyda mwy na £1 miliwn o waith...
Mae newyddion gwych i ganol y dref gan fod y ffigurau newydd yn dangos bod niferoedd yr ymwelwyr wedi cynyddu 6% i oddeutu...
Un o’r termau y byddwch chi’n eu clywed yn aml gennym ni yw “sicrhau bod ein stoc o dai yn cyrraedd SATC erbyn...