video

Dyma sut mae ysgolion Wrecsam yn cymryd camau bach i achub y blaned (a...

Mae ysgolion ar draws Wrecsam yn parhau i wneud eu rhan yn yr ymdrech i leihau plastig ac achub y blaned. Mae ambell newid bach ond pwysig yn...

Cynhaliwyd Brecwast Busnes llwyddiannus cyntaf yn 2019 yn Nhŷ Pawb

Cynhaliwyd y Brecwast Busnes Rhwydwaith Arloesi Cynghrair Merswy a Dyfrdwy 2019 yn Nhŷ Pawb dydd Gwener, 15 Chwefror. Roedd y digwyddiad hwn yn gyfle i fusnesau sy’n gweithredu...

Ffioedd clwb brecwast ysgolion yn dechrau cyn bo hir

Dyma’r newyddion diweddaraf am ein cyhoeddiad fis Hydref mewn perthynas â ffioedd ar gyfer clybiau brecwast ysgolion. Daeth gweithrediad y ffioedd yn dilyn ymgynghoriad Penderfyniadau Anodd a gynhaliwyd...

Llwyth o weithgareddau am ddim i’w ceisio yn ystod Penwythnos Agored Freedom Leisure

Ydych chi erioed wedi dymuno ceisio rhai o’r gweithgareddau sydd yn cael eu cynnig yn ein canolfannau hamdden a gweithgareddau, ond yn ansicr pa un fyddai’n eich...

Datblygu eiddo – sut y gallwn ni helpu?

Ydych chi’n edrych i ailddatblygu eiddo? Efallai eich cartref teuluol. Neu efallai eich bod wedi etifeddu eiddo a bellach yn bwriadu ei werthu neu ei osod. Os felly, dylech...

Rhiant neu ofalwr? Helpwch ni i wella chwarae plant yn Wrecsam!

Mae chwarae yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd plentyn ac mae’n hanfodol bwysig er mwyn mwynhau plentyndod. Mae chwarae’n ganolog i iechyd a lles corfforol, meddyliol, cymdeithasol...

Rhaglen o sêr wedi’i chyhoeddi ar gyfer Gŵyl Geiriau Wrecsam!

Mae rhaglen Gŵyl Geiriau Wrecsam 2019 wedi'i chyhoeddi ac mae'n well ac yn fwy nag erioed. Bellach ar ei phumed flwyddyn, mae'r rhestr yn cynnwys sêr fel gwyddonydd...

Hwyl hanner tymor

Mae hi bron yn hanner tymor, ond does dim lle i boeni ynghylch sut y gwnewch chi ddiddanu’r plant. Mae yna gymaint o bethau’n digwydd. Felly, darllenwch trwy’r...
Wrexham council news, nursery applications 2019, nursery schools Wrexham

Ceisiadau am lefydd ysgol feithrin 2019 yn cau’n fuan

Y diwrnod olaf y gellir ymgeisio am le ysgol feithrin i’ch plentyn fydd dydd Gwener nesaf, Chwefror 22, 2019. Mae llefydd mewn ysgolion meithrin yn agored i blant...

Peidiwch â cholli’r noson comedi Cymraeg yn Nhŷ Pawb

Mae noson o gomedi Cymraeg ar y ffordd i Dŷ Pawb yn ddiweddarach y mis hwn, gydag un o’r dynion doniolaf yng Nghymru yn mynd ar y...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
10.8 ° C
11.1 °
10 °
83%
2.2kmh
96%
Wed
8 °
Thu
9 °
Fri
7 °
Sat
5 °
Sun
5 °
- Hysbysebu -