Gweithrediad ar y Cyd yn Atafaelu Alcohol a Thybaco Anghyfreithlon

Rydym bob amser eisiau sicrhau bod Wrecsam yn lle teg a diogel i wneud busnes. Ochr yn ochr â’n partneriaid o fewn gwasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi,...
Wrexham council news, School reception applications 2019, Wrexham schools

Cofiwch!! Gwnewch gais am y cynnig gofal plant nawr

Mae ceisiadau ar agor nawr ar gyfer ymestyn y Cynnig Gofal Plant yng Nghymru i Wrecsam gyfan o Ionawr 2019! Ym mis Medi, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ehangiad y...

Peidiwch â rhoi eich hunain mewn perygl wrth yr olwyn dros gyfnod y Nadolig

Â’r Nadolig ar ei ffordd, bydd partïon yr ŵyl yn eu hanterth cyn pen dim. Mae pawb yn gwybod fod pobl yn hoff o fwynhau ambell ddiod gyda...
Digital, Computer, Laptop, Smartphone

Pum tuedd digidol sydd angen i chi baratoi ar eu cyfer yn 2019

Erthygl gwadd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau Wrth i ni agosáu at ddiwedd 2018, mae’n bryd dechrau paratoi eich busnes ar gyfer y 12 mis nesaf. Os hoffech barhau’n...

Cydnabyddiaeth i ysgolion mewn gwobrau iaith Gymraeg

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo yn Linden House, yr Wyddgrug, ar ddydd Llun i ddathlu llwyddiant dwy ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint a Wrecsam yn y...

Newyddion Da i Ysgol Acrefair

Mae un o’n hysgolion cynradd wedi cael adroddiad da iawn yn ddiweddar gan yr arolygwyr addysg, Estyn. Derbyniodd Ysgol Acrefair raddfa “Da” ar draws pob maes, gan dderbyn...

Mae parti Nadolig yn digwydd – ac mae gwahoddiad i bawb!

Os yw'r geiriau "parti", "bwyd" ac "am ddim" yn apelio atoch yna efallai y byddwch am ddarllen ymlaen! Mae TEAM National Theatre Wales (NTW) Wrecsam yn marcio diwedd...

Bydd edmygwyr ffasiwn wrth eu boddau â hyn!

Ar 13 Rhagfyr bydd Sioe Ffasiynau Elusennol yn cael ei llwyfannu yn Nhŷ Pawb! Dyma’r sioe ffasiynau gyntaf i gael ei chynnal yn y lleoliad hwn a...

Penwythnos Prysur ar y Gweill i Wrecsam!

Mae Wrecsam yn paratoi am benwythnos prysur o weithgareddau ac adloniant gyda thri digwyddiad mawr yn cael eu cynnal dros y penwythnos. I ddechrau, byddwn yn croesawu pobl...

Angen help i gyfathrebu wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus?

Efallai bod rhai pobl yn ei chael hi’n anodd cyfathrebu wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus. Bwriad cynllun y Waled Oren, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ydi helpu...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle
16.1 ° C
17.8 °
14.4 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
19 °
Mon
24 °
Tue
22 °
Wed
19 °
Thu
16 °
- Hysbysebu -