Agoriad swyddogol Tŷ Pawb

Agorwyd Tŷ Pawb, datblygiad Marchnadoedd, Cymunedau a Celfyddydau newydd Wrecsam, gwerth £4.5 miliwn, yn swyddogol heddiw cyn i'r dathliadiau Dydd Llun Pawb ar Dydd Llun. Dechreuodd y gwaith...

Yn galw pawb sydd rhwng 11 – 25 oed – mae arnom eich angen!

Mae gwasanaeth eirioli ail lais yn chwilio am bobl ifanc i ymuno â’u grŵp cynghori. Nod ail lais yw sicrhau bod barn pobl ifanc yn cael ei glywed....

Coffi arbenigol yn dod y Dŷ Pawb!

Mae perchnogion siop goffi arbenigol lleol Andy a Phil Gallanders wedi bod yn gefnogwyr mawr prosiect Tŷ Pawb ac wedi dilyn ei gynnydd o’r dechrau. Mae’r...

Dydd Llun Pawb – Croeso i Bawb

DIWEDDARIAD 01/04/18 - Oherwydd y tywydd gwlyb, bydd yr adloniant a threfnwyd am y llwyfan allanol yn symud i fewn i Dŷ Pawb - ond bydd y...

Beth am ddysgu rhywbeth newydd amser cinio?

Yr awdur P.J Roscoe fydd yn y sesiwn Dysgu Dros Ginio nesaf yn Llyfrgell Wrecsam. Bydd yr awdur cydnabyddedig yn rhannu’r gwaith ymchwil y bu iddi...

Sut i enill hefo OPC (SEO)

Nid yw 75% o ddefnyddwyr y rhyngrwyd yn sgrolio heibio tudalen gyntaf chwiliad, felly pam fod risg yn colli allan? Un o'r rhannau pwysicaf o fod ar-lein yw'r...

Camwch i’r Byd Digidol ym Mhlas Pentwyn

Ydych chi’n cael trafferth wrth lenwi ffurflenni ar-lein? Ydych chi’n gweld llenwi ffurflenni cais am swyddi ar-lein yn anodd? Hoffech chi fod yn fwy medrus ar y...

Perchnogion bwytai yn dod a bwyd blasus i Dŷ Pawb

Mae mwy o newyddion da ar y ffordd i Dŷ Pawb  gan fod dau o berchnogion busnes mwyaf adnabyddus Wrecsam wedi cyhoeddi eu bod yn dod a...

Ydych chi’n bwyta gormod o halen?

Pwysau gwaed cynyddol uchel? Perygl o strôc? Perygl uwch o glefyd y galon? Gallwn gytuno bod yr afiechydon hyn yn rhywbeth na hoffwn ddioddef ohonynt, ond eto mae...

Merched ifanc yn gwneud rhywbeth arbennig ar gyfer #DiwrnodRhyngwladolyMerched

Cafodd merched ifanc o bob rhan o Wrecsam gyfle i gysgodi merched ar goridorau pŵer fel rhan o ddigwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched. Mae Diwrnod Rhyngwladol y Merched...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
7.3 ° C
8.9 °
5.6 °
87%
3.6kmh
40%
Sad
7 °
Sul
7 °
Llu
7 °
Maw
5 °
Mer
7 °
- Hysbysebu -