Our ICT Dept needs you pointing finger

Mae ein gwasanaeth TGCh eich angen chi!

Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau. Wedi cael digon o gontractau tymor byr? Wedi colli diddordeb yn eich swydd bresennol? Yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam...

A hoffech chi’r lleoliad gwych hwn?

Ydych chi’n dymuno ehangu eich busnes arlwyo? Mae Cyngor Wrecsam â’r eiddo perffaith i’w osod o ganol Chwefror 2018 ymlaen. Yn berffaith ar gyfer rhedeg caffi, mae’r cownter...

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig? Fyddwch chi ddim am fethu hwn…

Ydych chi’n ystyried mynd yn hunangyflogedig ond ddim yn gwybod lle i ddechrau? Yna beth am fynd draw i Lyfrgell Wrecsam, ddydd Mercher 7 Chwefror, 1-2pm ar...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i...

Mae newyddion da ar y ffordd i’r rhai a ddefnyddiwyd y bws 146 i Eglwyswen. Bydd y gwasanaeth yn ail-ddechrau o Ddydd Llun, o ddan Pat’s Coaches....
Innovative sci-tech business moves to Wrexham

Busnes gwyddonol-dechnegol yn symud i Wrecsam

Mae Aparito yn arbenigo mewn darparu dyfeisiadau i’w gwisgo ac apiau clefyd-benodol i ffonau symudol i ddarparu monitro cleifion o bell, tu allan i amgylchedd yr ysbyty. Ar...

Cynghorau’r Gogledd yn lansio Cynnig Twf fydd yn golygu llawer o filiynau o bunnoedd...

Mae chwe chyngor y Gogledd wedi cyflwyno Cynnig Twf yn ffurfiol i Lywodraeth y DU ac i Lywodraeth Cymru. Bydd trafodaethau am y Cynnig yn cychwyn ar...

20.12.17: Diweddariad ar Wasanaethau Bws – Gwasanaeth Newydd i ran-Gyflenwi hen Lwybr Rhif 6

Bydd gwasanaeth a’i rhedwyd gan weithredwr caeedig i ail-ddechrau’n rhannol o’r Flwyddyn Newydd. O Ionawr 7, 2018, bydd gwasanaeth masnachol newydd yn rhan gyflenwi'r hen wasanaeth Rhif 6,...

O droi’r goleuadau Nadolig ymlaen i reidiau gwifren wib anturus… mae’r arth hwn wedi...

Dyma Russ Bear, tedi bêr anturus Llyfrgell y Waun. Cafwyd Russ mewn siop elusen ac mae wedi dod yn ffordd wahanol i’r cynorthwywyr llyfrgell, Carolyn a Liz, hyrwyddo’r...

Awydd cymryd rhan yn Nydd Llun Pawb?

Mae gwahoddiad i grwpiau cymunedol o ac o amgylch Wrecsam gymryd rhan mewn parêd i ddathlu’r hyn sy’n gwneud y dref mor arbennig, yn rhan o seremoni...

Datgelu Straeon Wrecsam ar gyfer Dydd Llun Pawb

Datgelwyd y chwe hoff stori am Wrecsam - yn ôl eich pleidleisiau chi! Yn dilyn pleidlais gyhoeddus, lle pleidleisiodd 200 o bobl yn ôl rhestr fer o 25...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
mist
14.5 ° C
17.2 °
11.7 °
72%
3.6kmh
40%
Maw
13 °
Mer
15 °
Iau
18 °
Gwe
17 °
Sad
17 °
- Hysbysebu -