Oes gennych chi ddiddordeb yn hanes Wrecsam? Edrychwch ar hwn…

Fel y gŵyr unrhyw un sydd wedi teithio o amgylch y Fwrdeistref Sirol, mae Wrecsam yn lle sy’n llawn safleoedd hanesyddol rhyfeddol. Pa un ai ystyriwch y cestyll...

Mae ŵyl o ffilm yn dod i Wrecsam…

Os ydych chi'n gefnogwr o filmiau gwreiddiol ac ysbrydoledig o bob cwr o'r byd yna fyddwch chi ddim eisiau colli hyn! Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod...

Chwilio am noson allan wych y medi yma? Beth am hyn?

Rydym yn falch o gyhoeddi y noson comedi gyntaf i'w gynnal yn Nhŷ Pawb! Y mis Medi hwn, byddwn yn cynnal sioe o rhai o'r ddigrifwyr proffesiynol gorau...

Disgyblion ysgolion uwchradd Wrecsam yn dathlu eu canlyniadau TGAU.

Mae disgyblion TGAU ar draws Wrecsam yn dathlu heddiw yn dilyn eu llwyddiant yn eu harholiadau. Gwelwyd cynnydd yn y canran o ddisgyblion ar draws y Fwrdeistref yn...
video

Eich siop un stop os ydych dan 25…

Beth ydi’r Siop INFO? Eich siop un stop os ydych dan 25... Mae'r Siop INFO yn siop wybodaeth am ddim a chyfrinachol i bobl ifanc rhwng 11 a 25...

Ein treftadaeth gyfoethog – cipolwg!

Ydych chi wedi bod yn chwilio am lun buddugol o amgylch Wrecsam yn y gobaith y byddwch yn cipio'r wobr o £50? Mae cystadleuaeth ffotograffiaeth Europe Direct yn...

Newyddion dda – gynnydd mewn graddau A* ac A at Lefel A

Mae disgyblion Wrecsam yn dathlu heddiw wrth gael eu canlyniadau Lefel A. Mae gan ddisgyblion yn nosbarthiadau’r  chweched ar draws Wrecsam ddigon i'w ddathlu, gyda chanlyniadau'n debyg i...

Wrecsam Agored yn dychwelyd – peidiwch â cholli allan!

NODYN: Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau bellach wedi'i ymestyn i Fedi 23. Mae un o ddigwyddiadau mwyaf yng nghalendr celfyddydau Wrecsam ar y gweill. Ac mae galw ar...
School uniform

Chwilio am y Grant Gwisg Ysgol?

Mae Grant Gwisg Ysgol Llywodraeth Cymru wedi’i ailenwi a’i enw nawr yw’r Grant Datblygu Disgyblion. Am y tro cyntaf, bydd dysgwyr yn y dosbarth Derbyn a Blwyddyn 7,...
Sharon McIntyrevideo

Ydi eich plant yn mynd i’r ysgol uwchradd ym mis Medi?

Fel rhiant, mae’n siŵr y byddwch yn pryderu pan fydd eich plant yn symud o’u hysgol gynradd i ysgol uwchradd. Ond, mae digonedd o gymorth ar gael os...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
5.9 ° C
7.2 °
4.4 °
81%
1kmh
100%
Thu
9 °
Fri
7 °
Sat
10 °
Sun
15 °
Mon
13 °
- Hysbysebu -