Wrexham Council School Teaching Assistant

Mae’r gwobrau addysgu hyn yn ffarwelio â’r syniad o ‘arwyr di-glod’…

Mae athrawon yn chwarae rhan enfawr yn ein bywydau ni. Ac rydym ni i gyd yn cofio’r athrawon hynny fu’n ysbrydoliaeth i ni... y rhai a’n helpodd ni...

A fyddwch chi’n cefnogi ein busnesau bach ar 1 Rhagfyr?

1 Rhagfyr yw Dydd Sadwrn Busnesau Bach – yr ymgyrch sy’n cefnogi a hyrwyddo busnesau bach a’r diwrnod gallwch ddangos eich cefnogaeth iddynt yn iawn. Eleni mae digon...
Wrexham council news, School reception applications 2019, Wrexham schools

Ceisiadau dosbarth derbyn 2019 yn cau dydd Gwener yma

Y dyddiad terfynol ar gyfer ceisiadau dosbarth Derbyn 2019 yw 23 Tachwedd. Ymgeisiwch rŵan i osgoi colli allan! Gellir ymgeisio ar-lein ar gyfer lle dosbarth derbyn mewn ysgol...
video

Ymgynghoriad: “Mae’n pum munud o’ch amser yn unig”

Mae’n ymgynghoriad cyllid yn dal i’w barhau, ac mae dal amser i chi ddeud eich deud. Mae’r Cyng. Hugh Jones, Aelod Arweiniol am Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd...
Safety Helmet Construction Hard Hat Health and Safety

Gwybodaeth arbenigol am Iechyd a Diogelwch? Dealltwriaeth o gydymffurfiaeth? Tarwch olwg ar y...

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau dros iechyd a diogelwch o ddifri - mae’n hanfodol bwysig ein bod cydymffurfio ym mhopeth yr ydym yn ei wneud... Ac mae ein...

Dewch i ddathlu recordiau yn Tŷ Pawb…

Dewch i ddod o hyd i fargen yn ffair recordiau Tŷ Pawb! Rydym wedi cydweithio â storfa recordiau yr Wyddgrug, VOD Music, i gynnal ddigwyddiad enfawr y Sadwrn...
Business Wales events, New business owners, North Wales events, Wrexham businesses

Ydych chi’n egin entrepreneur? Beth am gynyddu eich gwybodaeth fusnes gyda digwyddiadau Busnes Cymru

Os ydych chi’n berchennog busnes newydd – neu am ddechrau busnes yn ardal Wrecsam – gallwch fanteisio ar weithdai a ddarperir gan Busnes Cymru. Mae’n bosibl eich bod...

Pennaeth yn diolch i’w staff am eu ‘hymroddiad parhaus’ yn dilyn adroddiad clodwiw

Mae un o’n hysgolion uwchradd wedi croesawu adroddiad cynnydd gwych yn dilyn ymweliad diweddar gan arolygwyr. Mae pennaeth a staff Ysgol y Grango’n dathlu adroddiad diweddar gan Estyn...
Wrexham council news, school meals menu, Wrexham schools

Bwydlenni ysgol yn syth i’ch blwch e-bost

Os yw eich plant yn mwynhau prydau ysgol, dyma awgrym defnyddiol... Os ydych chi wedi cael llond bol ar orfod chwilio am y fwydlen ar-lein, neu os ydych...
Teaching Assistant Job Children Work

Eisiau swydd lle allwch chi wneud dylanwad positif ar blant a’u haddysg?

Caru plant? ……. tic! Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? ……. tic! Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? ……. tic! Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle
16.1 ° C
17.8 °
14.4 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
19 °
Mon
24 °
Tue
22 °
Wed
19 °
Thu
16 °
- Hysbysebu -