Dewch i Weld y Cynnyrch Lleol Unigryw yn Siop/Shop Tŷ Pawb

Ydych chi’n pendroni beth i’w gael fel yr anrheg berffaith ar gyfer rhywun neu’n chwilio am rywbeth gwahanol ar gyfer eich cartref? Beth am ddod draw i...
Coffee cup

Dewch i ddysgu dros baned o goffi

Os ydych yn hoffi dysgu ac yfed coffi ar yr un pryd, mae gan Tŷ Pawb y peth i chi. Ddydd Gwener 19 Ebrill o 9:30am tan 11:30am,...

A ydych chi’n gweithio ar adeiladau traddodiadol? Edrychwch ar hyn…

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio ar rai o adeiladau hynaf Wrecsam? A ydych chi’n gweithio yn y diwydiant adeiladu? Efallai eich bod chi’n chwilio am sgil...

Mae Pobl Ifanc yn siarad am y ffordd y mae prosiect a redir gan...

Mae Tîm ADTRAC yn cefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed o bob cwr o Wrecsam a Sir y Fflint ac yn eu helpu i oresgyn...

Gweithgareddau chwarae hwyliog ac AM DDIM dros wyliau’r Pasg…

Gall gadw’r plant yn brysur ac yn egnïol yn ystod gwyliau’r haf fod yn broblem i rieni. A llawer o'r amser gall y gweithgareddau sydd ar gael gostio...

Arddangosfa Rare Aware yn Nhŷ Pawb

Mae arddangosfa ffotograffiaeth newydd sydd yn taflu golau ar bobl a phlant sydd ag afiechydon prin ar agor yn Nhŷ Pawb. Mae Rare Aware wedi’i drefnu gan Same...
Business in Wrexham

Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall – cymuned hapus iawn

Pan fyddwn yn ystyried diwydiant llwyddiannus yma yn Wrecsam rydym yn tueddu i feddwl am Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam - un o'r mwyaf yn y DU, ond mae...

Mae’r gêm ar fin dechrau yn Tŷ Pawb y gwanwyn hwn…

Bydd arddangosfa nesaf Tŷ Pawb yn dod â threftadaeth pêl-droed arwyddocaol Wrecsam i’r amlwg. Trwy ddefnyddio arteffactau hanesyddol a gwaith celf cyfoes yn ymwneud â phêl-droed, bydd Futbolka...
Ysgol Bro Alun

Dim Gwrthwynebiad i Gynyddu Niferoedd Disgyblion yn Ysgol Bro Alun

Cynhelir cyfarfod nesaf ein Bwrdd Gweithredol ddydd Mawrth,9 Ebrill am 10am. Ar y rhaglen bydd y cynnig i gynyddu niferoedd disgyblion yn Ysgol Bro Alun, mater yr ymgynghorwyd...

“Canolbwyntio ar y gymuned” – Dewch i gwrdd â’r grwpiau sydd wedi ymgartrefu yn...

Rydym ni eisoes wedi edrych ar lwyddiant rhai o farchnadoedd Tŷ Pawb, felly dyma gyfle rŵan i edrych ar y digwyddiadau a’r grwpiau cymunedol. Ers ailagor yr adeilad...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
8.6 ° C
9.4 °
8 °
76%
1.5kmh
100%
Llu
12 °
Maw
11 °
Mer
11 °
Iau
11 °
Gwe
12 °
- Hysbysebu -