Grantiau ar gael i wella cyfleoedd chwarae i blant

Ydych chi’n grŵp neu’n sefydliad sy’n darparu cyfleoedd chwarae i blant yn Wrecsam? Os felly, gallech fod yn gymwys i grant o hyd at £1000! Mae’r grantiau’n cael eu...

Goleuadau LED newydd ar y ffordd

Mae strydoedd ar draws y fwrdeistref sirol ar fin cael eu goleuo gan goleuadau LED modern, diolch i raglen goleuadau stryd newydd. Bydd dros 10,200 o unedau yn...
Van Driver Wrexham Library

Ydych chi’n yrrwr fan sy’n chwilio am waith ychwanegol? Edrychwch ar hyn…

Ydych chi’n yrrwr fan sy’n chwilio am waith ychwanegol? Os felly, gall y swydd hon fod yn berffaith i chi ... Rydym yn hysbysebu ar gyfer Gyrrwr Fan Wrth...
free workshop, Wrexham businesses, Wrexham business owners, export your website workshop

Digwyddiad busnes am ddim: Paratoi eich gwefan ar gyfer allforio

Erthygl gwadd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau ac Busnes Cymru Os ydych yn berchennog busnes yn Wrecsam, mae digwyddiad am rad ac am ddim ar 31 Ionawr 2019,...

Sut y gall Wrecsam fod yn dref farchnad fodern? Dewch i drafod yn y...

Mae'n bwnc sydd wedi cael digon o drafodaeth yn ddiweddar. I ba raddau y gall Wrecsam sefydlu ei hun yn wirioneddol fel tref farchnad fodern ac os felly...

Mwy o gelf o’r radd flaenaf ar y ffordd i Tŷ Pawb

Megis dechrau mae’r flwyddyn newydd, ond mae eisoes gennym newyddion gwych o ganolfan marchnadoedd, cymunedol a’r celfyddydau newydd Wrecsam! Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn croesawu arddangosfa...
video

Rydym wedi ail-greu golau sinema’r Hippodrome… ac mae’n anhygoel!

Efallai eich bod yn cofio nôl i 2017, roeddem wedi gosod golau a oedd unwaith yn ymgartrefu yn yr hen sinema’r Hippodrome yn Arcêd y De Tŷ...

Eisiau help i leihau eich bil ynni? Darllenwch ymlaen…

Ydych chi eisiau lleihau eich biliau nwy neu drydan? Bydd gan sioe deithiol sy’n dod i Wrecsam yn ddiweddarach y mis hwn lawer o gyngor ichi ynghylch sut...

Diddordeb mewn Gofalu fel gyrfa? Dysgwch fwy yn y digwyddiad hwn

Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa yn y sector ofal? Os ydych chi, piciwch i mewn i Dŷ Pawb ar 23 Ionawr i weld beth sydd ar gael...
Ysgol Bro Alun

Cymeradwyo Estyniad Bro Alun a Strategaeth Bêl-droed

Yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol heddiw, cytunodd aelodau i gyhoeddi Hysbysiad Statudol ynghylch cynyddu’r nifer o ddisgyblion a fydd yn gallu mynychu Ysgol Bro Alun yng Ngwersyllt. Y...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
10.8 ° C
11.1 °
10 °
83%
2.2kmh
96%
Wed
8 °
Thu
9 °
Fri
7 °
Sat
5 °
Sun
5 °
- Hysbysebu -