Cyhoeddi Barrau, Tafarndai, Clybiau a Bwytai gorau Wrecsam!

Heidiodd deiliaid trwyddedau o bob cornel o’r fwrdeistref sirol i seremoni wobrwyo Braf Bob Nos yn Neuadd Maesgwyn, Wrecsam, nos Fercher. Mae Braf Bob Nos Wrecsam yn rhan...
Wrexham Council news, Welsh Business, Brexit, Superfast Business Wales

Sut i baratoi eich busnes yng Nghymru ar gyfer Brexit

Erthygl gwadd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau Wrth i Brexit agosáu, nawr yw’r amser y dylai busnesau Cymru fod yn cynllunio strategaethau i ymgysylltu, nid yn unig â’r...

Ein hamgueddfa ni – mae’n werth ei phwysau mewn aur

Rydyn ni oll yn gwybod mor wych yw Amgueddfa Wrecsam. Rydyn ni’n gwybod hefyd ei bod yn cystadlu â sefydliadau llawer iawn mwy wrth ddenu arddangosfeydd bendigedig o...

Ymgyrch newydd i wella cefnogaeth iechyd meddwl yn yr ysgolion ar gyfer disgyblion Wrecsam

Mae disgyblion yn nwy sir Gogledd Cymru yn mynd i gael cefnogaeth iechyd meddwl cynt yn yr ysgolion fel rhan o raglen arloesol wedi'i hanelu at atal...

Ysgolion cymunedol yn cynhyrchu llyfryn ar hanes y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae llawer o bethau’n digwydd yr wythnos hon drwy ardal Wrecsam fel rhan o ddigwyddiadau i nodi canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae disgyblion o Ysgol...

Dewch i fwynhau diwrnod o siopa arbennig yn Tŷ Pawb y Nadolig hwn

Mae Tŷ Pawb yn edrych i fod yn lle wych i dreulio'ch amser y Nadolig hwn ac dyma un o'r rhesymau pam! Mae'r artistiaid hynod dalentog o Helfa...

Mae ymgynghoriad yn dangos bod 38% o ddisgyblion wedi methu’r ysgol oherwydd eu misglwyf!

Mae canlyniadau ymgynghoriad diweddar y Grŵp Tasg a Gorffen i effeithiau misglwyf yn yr ysgol bellach ar gael, a dywedodd 28% o’r ymatebwyr eu bod wedi methu’r...
Finance Accountancy Job Wrexham Council

Ydych chi’n raddedig sydd yn dymuno cychwyn ar eich gyrfa ym maes cyllid? Tarwch...

Os ydych chi’n raddedig, fe fyddwch eisiau taro golwg ar y cyfle gwych yma... Rydym ni’n hysbysebu am Gyfrifydd Graddedig Dan Hyfforddianti weithio yn ein hadran gyllid brysur....

Ysgol Uwchradd lleol yn codi £2000 i Hosbis Tŷ Gobaith

Dros y deuddeg mis diwethaf, mae disgyblion Ysgol Rhiwabon wedi trefnu, a chymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau codi arian er budd Hosbis Tŷ Gobaith, fel un...
Mims Davies talks about the North Wales Growth Deal

Arweinwyr Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd am gynhadledd gofiadwy

Daeth arweinwyr y sector cyhoeddus a’r sector preifat o bob cwr o Ogledd Cymru ynghyd gydag arweinwyr addysg a phwysigion gwleidyddol ar gyfer cynhadledd bwysig. Dyddiau’n unig ar...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle
16.1 ° C
17.8 °
14.4 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
19 °
Mon
24 °
Tue
22 °
Wed
19 °
Thu
16 °
- Hysbysebu -