Victoria School Recycling

Sut mae’r disgyblion hyn yn addysgu eraill ynglŷn ag ailgylchu

Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Gymunedol Fictoria wedi cymryd y cyfrifoldeb o ddangos i eraill pa mor bwysig ydi ailgylchu. Roedd Pwyllgor Eco Ysgolion Wrecsam yn bresennol yng...

“Llawer i’w ddathlu” ar ôl adroddiad gwych i ysgol gynradd leol

Mae gan staff a disgyblion Ysgol Gynradd Parc Acton le i ddathlu ar ôl derbyn adroddiad Arolwg dilynol llwyddiannus gan Estyn. Mae’r adroddiad yn tynnu’r ysgol oddi...

Ydych chi’n gallu darparu gwasanaeth cwsmer da? Os felly, efallai mai hon yw’r swydd...

Yma yng Nghyngor Wrecsam, mae’r ffordd rydym ni’n rhyngweithio â’r cyhoedd yn hynod o bwysig. Mae gan ein staff sgiliau pobl ardderchog ac maent bob amser yn trin...

Cynllun bywyd nos Wrecsam yn ennill gwobr genedlaethol

Mae cynllun bywyd nos Wrecsam, a ddyluniwyd i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel – a dathlu rhagoriaeth yn y diwydiant – wedi ennill gwobr genedlaethol. Cafodd Braf...
Plumber Plumbing Job Vacancy

Ydych chi’n blymwr sy’n chwilio am waith? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Ydych chi’n blymwr cymwys gydag o leiaf blwyddyn o brofiad ar ôl cwblhau eich prentisiaeth? Os felly, efallai yr hoffech daro golwg ar y swydd hon yr ydym...

Gwelliannau Cyflym” yn Ysgol Uwchradd Rhosnesni

Pan ddaeth Arolygwyr Estyn, Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant ei Mawrhydi yng Nghymru, i Ysgol Uwchradd Rhosnesni fis Tachwedd, gwelsant bod yr ysgol wedi "gwella'n gyflym". Y oedd bod...

Eisiau gwybod sut mae’r nefoedd yn blasu? Dewch i trio hwn!

Os nad ydych wedi bwyta mewn Caffi Cowt Amgueddfa Wrecsam eto, dyma'r esgus berffaith i fynd! Maent wedi creu pwdin breuddwydiol i ymuno â her fwyd Blwyddyn Darganfod...

Bydd ceisiadau am Gludiant i’r Ysgol ar gael ar-lein yn fuan

Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein yn fuan a...

Tŷ Pawb yn croesawu masnachwyr newydd

Mae siopa yn Tŷ Pawb newydd gael hyd yn oed yn well diolch i tri masnachwr newydd sydd newydd agor eu drysau! Maent yn cynnwys siop comics a...

Cyhoeddi’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon – tarwch olwg arnynt!

Mae’r rhestr fer wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer Gwobrau Chwaraeon 2019 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a fydd yn cael ei chynnal mewn seremoni yng Nghlwb Chwaraeon...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
4.4 ° C
5 °
3.9 °
91%
0.9kmh
53%
Llu
6 °
Maw
10 °
Mer
7 °
Iau
3 °
Gwe
4 °
- Hysbysebu -