Seremoni lofnodi yn nodi dechrau’r gwaith adeiladu mewn ysgol gynradd

Mae staff a disgyblion wedi gadael eu marc ar fframwaith yr estyniad newydd yn eu hysgol. Cynhaliwyd seremoni lofnodi yn Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt yr wythnos ddiwethaf i...
dementia

Sut deimlad ydy byw gyda Dementia?

Dryslyd, ynysig, ar goll, ofnus, bregus, dyma rai o’r emosiynau a deimlir gan rywun sy’n byw gyda dementia. WEDI METHU CASGLIAD BIN? GADEWCH I NI WYBOD. Gwella safonau Mae’r...
Christmas Bin Collection 2019 Wrexham

Pryd y bydd angen rhoi eich biniau allan?

Rydym yn gwybod pa mor hawdd yw anghofio a cholli casgliad biniau neu wastraff ailgylchu. Felly sicrhewch eich bod yn lawrlwytho’r calendr newydd i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf...

Adroddiad yn nodi gwaith caled staff a disgyblion at ysgol gynradd leol

Mae Pennaeth a staff yn Ysgol Y Santes Fair yng Nghymru, Brymbo yn dathlu ar ôl adroddiad diweddar gan Estyn sydd yn dangos fod arweinwyr yr ysgol...

GWYLIWCH: Myfyrwyr yn cael cipolwg ar gyfleusterau newydd mewn estyniad gwerth £1.5 miliwn i’w...

Cafodd disgyblion chweched dosbarth mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg y cyfle i fwrw golwg dros y cynlluniau ar gyfer eu bloc newydd – ac hyd yn oed...

Llogi Tŷ Pawb ar gyfer eich digwyddiad am hanner pris ym mis Ionawr!

Oeddech chi'n gwybod bod gan Tŷ Pawb ystafelloedd a mannau y gallwch chi eu llogi ar gyfer eich digwyddiadau eich hun? O gyfarfodydd, cynadleddau a dosbarthiadau crefft i...
Old Roof Tiles Building House

Mae arnom ni angen Syrfëwr Adeiladau. Cymerwch gip ar y swydd hon!

Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Syrfëwr Adeiladau i weithio o fewn yr Adran Tai ac Economi. Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn dynamig ac...
Housing Repairs Work Planner Job Vacancy

Helpwch ni i ofalu am ein tai cyngor – edrychwch ar y swydd hon…

Rydym yn gyfrifol am ofalu am 11,200 o dai cyngor... Fel y gallwch ddychmygu, mae hynny’n cynnwys llawr o waith atgyweirio a chynnal a chadw ... rydym angen...

Darganfyddwch yr anrheg perffaith yn siop/shop Tŷ Pawb

Ydych chi wedi ymweld â Siop/Shop Tŷ Pawb? Mae'n ogof drysor o roddion unigryw i bobl o bob oed; gemwaith syfrdanol, tecstiliau a dylunwyr cartrefi ochr yn ochr...

Dewch i ddarganfod y gorffennol yn Tŷ Pawb y Nadolig hwn

Bydd ymwelwyr â Tŷ Pawb yn cael cyfle i fynd â darn o hanes Wrecsam adref y Nadolig hwn, trwy garedigrwydd atyniad ymwelwyr diweddaraf (a hynaf!) yr...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
7.8 ° C
9 °
6.1 °
81%
1kmh
75%
Fri
6 °
Sat
6 °
Sun
8 °
Mon
9 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -