Disgyblion ysgolion uwchradd Wrecsam yn dathlu eu canlyniadau TGAU.

Mae disgyblion TGAU ar draws Wrecsam yn dathlu heddiw yn dilyn eu llwyddiant yn eu harholiadau. Gwelwyd cynnydd yn y canran o ddisgyblion ar draws y Fwrdeistref yn...
Teaching Assistant Job Children Work

Eisiau swydd lle allwch chi wneud dylanwad positif ar blant a’u haddysg?

Caru plant? ……. tic! Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? ……. tic! Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? ……. tic! Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod...

Newyddion da ar gyfer adfywio Canol Tref Wrecsam

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed yn ddiweddar i helpu i droi canol tref Wrecsam yn le bywiog a ffyniannus y mae’n ei haeddu. I’n helpu i gyflawni...
Acton Park View Scenery Bench

Darparu prosiectau, helpu pobl leol a bod yn greadigol i ddysgu…mwy o’n swyddi diweddaraf!

Ydych chi wedi edrych ar ein tudalen swyddi gwag yn ddiweddar? Dyma bedair o’n swyddi diweddaraf i roi dewis byr o’r hyn sydd ar gael :-) Swyddog Prosiect...

Testun Ychwanegol BBN

Pan fyddwch yn cerdded i fewn i dafarn yn Wrecsam ac yn gweld yr arwydd Braf Bob Nos, mae'n golygu eich bod newydd gamu i mewn i...

Cofroddion Newydd i Ddathlu Atgofion Arbennig o Wrecsam

Mae set o gofroddion newydd sbon, yn dathlu atgofion arbennig trigolion Wrecsam, i’w chynhyrchu fel rhan o’r trefniadau ar gyfer agor y gofod newydd ar gyfer y...

Cymrwch gipolwg ar y prosiect adeiladu sydd o fudd i bobl ifanc yn Wrecsam

Mae prosiectau adeiladu ar draws Gogledd Cymru yn hynod boblogaidd â’r economi leol gan fod mwy a mwy o bobl ifanc yn sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth drwy'r...
business

Diogelwch eich busnes, diogelwch eich dyfodol gyda digidol

Os ydych chi eisiau rhoi gwybod i gwsmeriaid eich bod wedi ailagor yn ddiogel neu os ydych eisiau gweld arian yn llifo unwaith eto er mwyn sefydlogi...
Lord Barry Jones and Councillor Mark Pritchard

Hyderus, er gwaethaf y cyfnod anodd

Mae dau ffigwr amlwg sy’n arwain yr ymdrech i gefnogi’r economi yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, Gorllewin Swydd Gaer a Chilgwri (Wirral) yn dweud eu bod nhw’n hyderus ynglŷn...
Wrexham arts hub

Digwyddiadau ac arddangosfeydd sydd eisoes wedi eu trefnu yn Nhŷ Pawb – darllenwch fwy...

Byddwch yn debygol o fod yn ymwybodol o ddigwyddiadau Dydd Llun Pawb, lle bydd traddodiad dydd Gŵyl Banc yn Wrecsam yn cael ei atgyfodi ar gyfer Tŷ...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light rain
7.2 ° C
7.2 °
7.2 °
97%
0.9kmh
100%
Fri
8 °
Sat
2 °
Sun
2 °
Mon
0 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -