Llongyfarchiadau i’n myfyrwyr Lefel A!

Da iawn i fyfyrwyr Lefel A Wrecsam, 芒聽chyrhaeddod canlyniadau ardderchog blwyddyn yma. Y cyfradd lwyddo Lefel A gyffredinol ysgolion Wrecsam yw 96.7%, gyda bron dri chwarter (72.2%) o'r...
Wrexham Underneath the Arches

Beth sydd werth dros 拢115 miliwn o bunnoedd i Wrecsam?

Yn 么l y newyddion diweddaraf, mae鈥檙 diwydiant twristiaeth yn Wrecsam werth 拢115.9 miliwn i鈥檙 economi leol 鈥 swm aruthrol a chynnydd o 37% ers 2010. Mae鈥檙 diwydiant hefyd...

King Street Coffee 鈥 Y Cymysgedd Perffaith ar gyfer Llwyddiant

Does dim dianc rhagddo. Mae siopau coffi yn dod yn fwy a mwy poblogaidd a gyda thri yn agor bob dydd ym Mhrydain, mae'n olygfa gyffredin i...
Mentoring meeting

Angen help i fynd yn 么l i weithio?

Os nad oes gennych swydd ac eisiau cyngor, gall Cymunedau am Waith eich helpu chi! Mae timau dynodedig ar draws y Fwrdeistref Sirol sydd yn cynnig mentora a...

Ydych chi鈥檔 chwilio am swydd? Efallai bod gennym ni鈥檙 swydd ddelfrydol i chi…

Ar hyn o bryd mae Gwasanaeth Atgyweiriadau Tai Cyngor Wrecsam yn recriwtio gweithwyr adeiladu cymwys mewn sawl crefft wahanol, gan gynnwys plastrwyr, plymwyr nwy a llafurwyr. Mae鈥檙 Gwasanaeth...

Dyma gyfle gwych i un person brwdfrydig

Mae cyfle cyffrous i un person ar gael yn ein T卯m Rheoli Adeiladu 鈥 t卯m sydd wedi hen ymsefydlu ac sydd 芒 pharch mawr tuag ato. Maen nhw...

Pam mae Rob yn hoffi masnachu ym Marchnad y Cigyddion?

Dyma Rob Clarke, mae鈥檔 masnachu ym Marchnad y Cigyddion ac mae wedi bod yno ers 11 mlynedd, sy鈥檔 hysbyseb ardderchog ar gyfer bod yn fasnachwr annibynnol yn...

Niferoedd Ymwelwyr ar gynnydd yng Nghanol y Dref

Mae newyddion gwych i ganol y dref gan fod y ffigurau newydd yn dangos bod niferoedd yr ymwelwyr wedi cynyddu 6% i oddeutu 77,000 o ymwelwyr yr...

Cymrwch gipolwg ar y prosiect adeiladu sydd o fudd i bobl ifanc yn Wrecsam

Mae prosiectau adeiladu ar draws Gogledd Cymru yn hynod boblogaidd 芒鈥檙 economi leol gan fod mwy a mwy o bobl ifanc yn sicrhau hyfforddiant a chyflogaeth drwy'r...
Click and Collect

Ydych chi awydd masnachu ym Marchnad y Cigyddion?

Ydych chi erioed wedi ystyried masnachu ar eich pen eich hun ond ddim yn si诺r lle i gychwyn? 聽 Os felly, mae gennym stondinau marchnad ar gael...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
7.3 ° C
8.3 °
5.6 °
74%
3.6kmh
100%
Iau
11 °
Gwe
15 °
Sad
15 °
Sul
14 °
Llu
10 °
- Hysbysebu -