Dual Carriageway

Gwaith Ffordd yn Golygu Gwelliannau i un o Byrth Wrecsam

Bydd gwaith yn digwydd ar y gylchfan ar Ffordd Rhiwabon lle mae’n cwrdd â Ffordd y Tylwyth Teg a Ffordd Buddug. Bydd y gwaith yn digwydd ar 29...
School Meal service

Beth sydd i ginio?

Ydych chi eisiau gwybod beth mae eich plentyn yn ei gael i ginio? Pa un ai yw eich plentyn yn yr ysgol gynradd neu uwchradd, mae bob amser...
Dual Carriageway

A483 Cylchfan Croesfoel – Amhariad ar 24 Awst

Bydd gwaith i newid arwydd sydd wedi torri ar gylchfan Croesfoel yn cael ei wneud gyda’r nos ddydd Iau 24 Awst. Mae’r arwydd yn arwydd ceibr a ddifrodwyd...

Sut y cafodd plasty trefol gwag ei adnewyddu ..

Mae cyn blasty trefol wedi’i adnewyddu, yn barod i fynd ar y farchnad, diolch i fenter gan Gyngor Wrecsam. Roedd yr eiddo yn Rhosddu wedi’i adael mewn cyflwr...

Dewch draw i gael cipolwg ar gyfleusterau campfa newydd yn Wrecsam

Erbyn hyn, mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o’r gwaith sydd wedi bod yn mynd rhagddo yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau'r Byd Dŵr. Bydd cyfleusterau’r gampfa wedi cau...

Diddordeb mewn rhandiroedd? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

Ni ellir gorbwysleisio'r manteision o gael rhandir. Mewn oes lle mae mwy a mwy o bobl yn poeni am “filltiroedd bwyd” a’r hyn sydd wedi mynd i mewn...

Eisiau dysgu Cymraeg? Mae mwy o wybodaeth ar gael yma

Mae digon o bobl yn awyddus i ddysgu Cymraeg, ond ddim yn gwybod lle i gychwyn. Efallai eich bod chi’n un ohonyn nhw? Efallai nad oes gennych chi unrhyw...

Gwylio cyfarfodydd y Cyngor ar eich ffôn neu ddyfais arall

Oeddech chi’n gwybod ein bod wedi bod yn darlledu cyfarfodydd y Cyngor, Cynllunio a’r Bwrdd Gweithredol ers tro erbyn hyn? Er bod yna rai rhannau diflas mae yna...
book heart

6 pheth anhygoel sydd wedi digwydd mewn llyfrgelloedd

Rydym i gyd yn gwybod bod llawer o bethau gwych am lyfrgelloedd, ac mae pobl o bob cwr o Gymru wedi bod yn cymryd mantais o’r hyn...

Gwersylloedd digartref ar safleoedd Groves – yr hyn sy’n digwydd

Efallai y byddwch yn ymwybodol bod gwersyll digartref bychan ar hen safle Groves. Os ydych yn byw gerllaw a’ch bod yn pryderu amdano, rydym yn deall hynny’n iawn....

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
8.2 ° C
10.2 °
6.5 °
95%
0.5kmh
75%
Mon
13 °
Tue
12 °
Wed
14 °
Thu
13 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -