Daliwch ati i dynnu lluniau! Rydym yn cynnal cystadleuaeth arall!

Y llynedd gwnaethom gynnal cystadleuaeth i gael lluniau ar gyfer creu Calendr oedd yn dangos rhai o’r llefydd hardd o amgylch y fwrdeistref sirol. Roedd y gystadleuaeth yn...

Arwyddo Protocol Portiwgaleg am y tro cyntaf yn y DU

Roedd golygfeydd hanesyddol yn Neuadd y Dref heddiw pan arwyddodd Ei Ardderchogrwydd, Ysgrifennydd Gwladol Cymunedau Portiwgaleg, Mr Jośe Luís Carneiro, Brotocol Cydweithredu gyda Chyngor Wrecsam. Dyma’r tro cyntaf...

Edrychwch ar bwy sydd wedi cael rhagolwg o Tŷ Pawb…

Does ond ychydig o wythnosau tan agoriad swyddogol Tŷ Pawb – cyfleuster marchnad, cymunedol a chelfyddydol gwerth £4.5m Wrecsam sydd wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Wrecsam,...

A hoffech chi’r lleoliad gwych hwn?

Ydych chi’n dymuno ehangu eich busnes arlwyo? Mae Cyngor Wrecsam â’r eiddo perffaith i’w osod o ganol Chwefror 2018 ymlaen. Yn berffaith ar gyfer rhedeg caffi, mae’r cownter...

Wal Tirlun Wrecsam

Hoffech chi fod yn rhan o arddangosfa gyntaf Tŷ Pawb? I ddathlu agoriad Tŷ Pawb ac ‘Is this Planet Earth?’ rydym yn estyn gwahoddiad i aelodau’r cyhoedd anfon...

Beth allwch chi ei drefnu?

Oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect yn eich cymuned? Ydych chi eisiau cymorth ariannol i ddechrau?  Beth am ymgeisio am grant! Mae adran gofal cymdeithasol i oedolion Cyngor...

Gwyllt a Gwallgof

Dewch draw!! Dewch draw!! Dewch i weld Gwych a Gwallgof, arddangosfa deithiol o ryfeddodau natur gan amgueddfeydd Cymru a fydd yn galw heibio Amgueddfa Wrecsam! Bydd yr arddangosfa...

Gwaith ffordd ar yr A5 o gylchfan Halton i gylchfan Gledrid

Rydym wedi cael hysbysiad gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru o waith ffordd ar hyd yr A5 rhwng cylchfan Halton a chylchfan Gledrid – i’r de...

Wedi gorwario y ’Dolig hwn?

Ydy’ch sefyllfa ariannol chi wedi gwaethygu dros yr Ŵyl? Os felly, beth am ddod i wybod mwy am ddelio â'ch arian mewn ffordd fwy personol yn Undeb Credyd...

Ymgynghoriad ar godi tâl parcio ar ddeiliaid Bathodynnau Glas ac ymwelwyr i Barciau Gwledig...

Yn y Bwrdd Gweithredol y bore ‘ma cytunodd aelodau i ymgynghori ar eu cynlluniau i gyflwyno taliadau parcio ceir ar gyfer Deiliaid Bathodynnau Glas gydag awr ychwanegol...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
3.7 ° C
6.1 °
1.7 °
86%
4.1kmh
100%
Wed
5 °
Thu
5 °
Fri
7 °
Sat
4 °
Sun
4 °
- Hysbysebu -