Foundation Phase
Bydd disgyblion y cyfnod sylfaen yn dychwelyd i ysgolion Wrecsam ddydd Gwener ac rydym ni’n ddiolchgar iawn i rieni a gofalwyr sydd wedi...
maesydre
Mae’r enwebiadau bellach wedi cyrraedd ar gyfer isetholiad Maesydre, a fydd yn cael ei gynnal ar 18 Mawrth. Mae'r rhestr ffurfiol o'r pum ymgeisydd,...
St David's Day
Mewn partneriaeth â Chyngor Sir Y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a Tŷ Pawb, mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu wythnos...
Bu i Fwrdd Gweithredol y Cyngor gwrdd yr wythnos ddiwethaf a chymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai. Yn ystod blwyddyn ariannol 2021/22...
Dragon Dinners
Mae mwy a mwy o bobl wedi ail-werthuso eu dyfodol ac wedi gwneud y penderfyniad i lansio busnes ag amcanion a gwerthoedd cymdeithasol,...