Os ydych chi’n rhedeg busnes yn y sector twristiaeth a lletygarwch yn Wrecsam, mae modd i chi wneud cais am nod swyddogol “Barod...
Gyda’n sylw ar bethau eraill oherwydd sefyllfa bresennol Covid-19, mae’n bosibl ei bod wedi bod yn rhwydd methu rhai newidiadau pwysig i’r drefn...
New resource lets pupils practice their Welsh language skills from home
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am eich barn chi ar y pethau y dylai Cymru ganolbwyntio arnyn nhw wrth i ni adfer pethau...
AE Sewing Machines
Yn ddiweddar darparodd AE Sewing Machines, cwmni sydd wedi’i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall yn Rhiwabon, 100 o fisorau i orchuddio’r wyneb i...
Gwahoddir clybiau chwaraeon yn Wrecsam i wneud cais am gyllid o gronfa “Cymru Actif” sydd wedi’i lansio gan Chwaraeon Cymru. Mae’r cyllid hwn ar...