Tai’r Cyngor ym Mrymbo fydd y rhai diweddaraf i dderbyn gwaith gwella yn rhan o brosiect moderneiddio mawr. Mae tai ar Stryt Offa ar...
Dual Carriageway
Bydd gwaith yn dechrau ar yr is-stasiwn a cheblau ar faes parcio Stryd y Farchnad ac i mewn i Stryd Gaer a’r Stryd...
Mae Llyfrgelloedd yn adnodd cyhoeddus anhygoel. Fel y nodwyd yn ddiweddar, dim ond £10.20 y flwyddyn mae'r gwasanaeth llyfrgell yn ei gostio yn Wrecsam...
Mae staff a phlant ym Meithrinfa Ddydd Caego yn Wrecsam yn hapus iawn ar ôl clywed y newyddion eu bod wedi derbyn Gwobr...
Ydych chi'n adnabod merch ifanc rhwng 10 a 14 oed sy’n chwilio am antur, hwyl a ffrindiau? Os felly, mae’r Tywyswyr a’r Ceidwaid yn...