Challenge Fund Business Support

A all eich busnes chi ddefnyddio’r gronfa hon i gefnogi pobl yn y gweithle?

A oes gan eich busnes chi syniadau gwych i helpu pobl gyda phroblemau cyhyrysgerbydol a/neu iechyd meddwl aros mewn gwaith? Os felly, gallai’r gronfa newydd hon gan y...
Wrexham Council School Teaching Assistant

A ydych chi eisiau swydd lle y gallwch gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant?

Caru plant? ….... tic! Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? ….... tic! Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? ….... tic! Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod...

Ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu yr haf hwn? Edrychwch ar hwn…

Mae'n adeg honno o'r flwyddyn unwaith eto pan fydd gwisg ysgol yn cael ei daflu i waelod y bin golchi dillad am ychydig wythnosau a bydd teuluoedd...
video

“Newid pwysig i Wrecsam” – cyngor yn croesawu datganiad am hwb trafnidiaeth newydd

Mae’r Gogledd-ddwyrain yn elwa ar ffrwyth swyddi o ansawdd da a buddsoddi mewn seilwaith, diolch i’r polisïau sy’n sail i Gynllun Gweithredu newydd Llywodraeth Cymru ar yr...
Adtrac youth project wrexham news

“Prosiect yn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl ifanc”

Rydym gyd yn gwybod gall bywyd bod yn anodd i bobol ifanc. A gallent fod yn adnoddech fyth os mai rhaid iddyn nhw ddelio gyda lles meddwl gwael...

Pwy sy’n dathlu ei 5ed penblwydd yn Tŷ Pawb yr wythnos hwn?

Mae yno wastad bethau mae angen mynd i'r afael â nhw'n sydyn – ond weithiau, rydyn ni'n brysur yn cynllunio at y dyfodol ac yn anghofio canolbwyntio...
video

Dewch i ni wneud direidi!

Mae Llyfrgelloedd Wrecsam yn cyflwyno...Dyfeiswyr Direidi! Mae 2018 yn nodi 80 mlwyddiant Beano! Ac i ddathlu, dyna hefyd ydi thema Sialens Ddarllen yr Haf eleni. Yn unrhyw un o’n...

Gwelliannau i Ganol y Dref – cyfle i weld beth sydd wedi ei gynllunio

Oes ganddoch chi ddidordeb mewn beth sy'n mynd ymlaen yn ganol y dref? Bydd cynlluniau ar gyfer gwelliannau i ganol y dref yn cael eu dangos mewn digwyddiad...

Allan o’r ysgol, i mewn i gelf…

Ydych chi'n chwilio rywbeth creadigol i'w wneud yn ystod gwyliau? Beth am cymryd ran yn ein Dosbarth Meistr Ysgol Gelf Haf! Bydd siawns i adeiladu offerynnau cerdd ac...
Children's Services

Beth ddigwyddodd yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ddoe?

Beth ddigwyddodd yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ddoe? Cyfarfu ein Bwrdd Gweithredol ddoe, gan gytuno, nodi neu gymeradwyo nifer o eitemau busnes. Mae’n bosibl eich bod eisoes wedi gweld...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
13.3 °
12.2 °
65%
4.9kmh
0%
Mon
19 °
Tue
18 °
Wed
17 °
Thu
17 °
Fri
16 °
- Hysbysebu -