Business Wales events, New business owners, North Wales events, Wrexham businesses

Ydych chi’n egin entrepreneur? Beth am gynyddu eich gwybodaeth fusnes gyda digwyddiadau Busnes Cymru

Os ydych chi’n berchennog busnes newydd – neu am ddechrau busnes yn ardal Wrecsam – gallwch fanteisio ar weithdai a ddarperir gan Busnes Cymru. Mae’n bosibl eich bod...

Pennaeth yn diolch i’w staff am eu ‘hymroddiad parhaus’ yn dilyn adroddiad clodwiw

Mae un o’n hysgolion uwchradd wedi croesawu adroddiad cynnydd gwych yn dilyn ymweliad diweddar gan arolygwyr. Mae pennaeth a staff Ysgol y Grango’n dathlu adroddiad diweddar gan Estyn...
Wrexham council news, school meals menu, Wrexham schools

Bwydlenni ysgol yn syth i’ch blwch e-bost

Os yw eich plant yn mwynhau prydau ysgol, dyma awgrym defnyddiol... Os ydych chi wedi cael llond bol ar orfod chwilio am y fwydlen ar-lein, neu os ydych...
Teaching Assistant Job Children Work

Eisiau swydd lle allwch chi wneud dylanwad positif ar blant a’u haddysg?

Caru plant? ……. tic! Gyda phrofiad o weithio gyda neu ofalu am blant? ……. tic! Eisiau gwneud cyfraniad cadarnhaol i’w haddysg? ……. tic! Wel, efallai mai heddiw yw eich diwrnod...

Cyhoeddi Barrau, Tafarndai, Clybiau a Bwytai gorau Wrecsam!

Heidiodd deiliaid trwyddedau o bob cornel o’r fwrdeistref sirol i seremoni wobrwyo Braf Bob Nos yn Neuadd Maesgwyn, Wrecsam, nos Fercher. Mae Braf Bob Nos Wrecsam yn rhan...
Wrexham Council news, Welsh Business, Brexit, Superfast Business Wales

Sut i baratoi eich busnes yng Nghymru ar gyfer Brexit

Erthygl gwadd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau Wrth i Brexit agosáu, nawr yw’r amser y dylai busnesau Cymru fod yn cynllunio strategaethau i ymgysylltu, nid yn unig â’r...

Ein hamgueddfa ni – mae’n werth ei phwysau mewn aur

Rydyn ni oll yn gwybod mor wych yw Amgueddfa Wrecsam. Rydyn ni’n gwybod hefyd ei bod yn cystadlu â sefydliadau llawer iawn mwy wrth ddenu arddangosfeydd bendigedig o...

Ymgyrch newydd i wella cefnogaeth iechyd meddwl yn yr ysgolion ar gyfer disgyblion Wrecsam

Mae disgyblion yn nwy sir Gogledd Cymru yn mynd i gael cefnogaeth iechyd meddwl cynt yn yr ysgolion fel rhan o raglen arloesol wedi'i hanelu at atal...

Ysgolion cymunedol yn cynhyrchu llyfryn ar hanes y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae llawer o bethau’n digwydd yr wythnos hon drwy ardal Wrecsam fel rhan o ddigwyddiadau i nodi canmlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae disgyblion o Ysgol...

Dewch i fwynhau diwrnod o siopa arbennig yn Tŷ Pawb y Nadolig hwn

Mae Tŷ Pawb yn edrych i fod yn lle wych i dreulio'ch amser y Nadolig hwn ac dyma un o'r rhesymau pam! Mae'r artistiaid hynod dalentog o Helfa...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
9.4 ° C
9.4 °
9.4 °
87%
3.6kmh
100%
Sun
11 °
Mon
11 °
Tue
9 °
Wed
10 °
Thu
14 °
- Hysbysebu -