Misglwyf 鈥 ydych chi鈥檔 cael eich effeithio yn yr ysgol?

Mae cynnyrch hylendid rhad ac am ddim mewn ysgolion i ferched ifanc yn rhywbeth mae llawer o bobl yn siarad amdano ar hyn o bryd ac yma...
Number Cruncher Numbers

Ydych chi鈥檔 dda gyda rhifau? Edrychwch ar y swydd hon…

Os ydych chi鈥檔 dda gyda rhifau, yn frwdfrydig a hunan-gymhellol, gallai鈥檙 swydd hon fod yn ddelfrydol ar eich cyfer chi... Rydym yn hysbysebu am Swyddog Cyllid i roi...

Dychwelyd i鈥檙 ysgol 鈥 ydych chi鈥檔 adnabod pennaeth sy鈥檔 chwilio am her newydd?

Mae plant ysgol ac athrawon yn paratoi ar gyfer dychwelyd i鈥檙 ysgol ar 么l gwyliau鈥檙 haf...ac mae un o ysgolion Wrecsam yn chwilio am bennaeth newydd i鈥檞...

Y penwythnos olaf i ennill yr arian!

Mae鈥檙 cyfle i gael gafael ar wobr o 拢50 yn prysur ddirwyn i ben wrth i'r dyddiad cau ar gyfer cystadleuaeth llun Europe Direct nesau! Medi 2 2018...

Eisiau taith i rywle hudol? Dyma sut i gael yno..

Darewch chi fentro i lawr y twll cwningod? Gobeithiwn y byddwch chi'n dare! Oherwydd, os gwnewch chi, byddwch chi'n gallu dal perfformiad theatr wych gan gr诺p talentog iawn...

Dysgu鈥檙 iaith yn rhad ac am ddim

Mae dysgu iaith newydd yn rhywbeth y mae llawer ohonom yn awyddus i鈥檞 wneud er mwyn ehangu ein gorwelion a hybu ein sgiliau. Gall fod yn anodd dod...

Nodyn atgoffa ynghylch cludiant ysgol

Wyddoch chi ein bod yn gyfrifol am gludo tua 2,00 o blant rhwng 4 a 16oed i'r ysgol ar draws y fwrdeistref sirol? Mae鈥檙 rhain yn...

Oes gennych chi ddiddordeb yn hanes Wrecsam? Edrychwch ar hwn…

Fel y g诺yr unrhyw un sydd wedi teithio o amgylch y Fwrdeistref Sirol, mae Wrecsam yn lle sy鈥檔 llawn safleoedd hanesyddol rhyfeddol. Pa un ai ystyriwch y cestyll...

Mae 诺yl o ffilm yn dod i Wrecsam…

Os ydych chi'n gefnogwr o filmiau gwreiddiol ac ysbrydoledig o bob cwr o'r byd yna fyddwch chi ddim eisiau colli hyn! Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi bod...

Chwilio am noson allan wych y medi yma? Beth am hyn?

Rydym yn falch o gyhoeddi y noson comedi gyntaf i'w gynnal yn Nh欧 Pawb! Y mis Medi hwn, byddwn yn cynnal sioe o rhai o'r ddigrifwyr proffesiynol gorau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
light intensity drizzle
16.8 ° C
17.8 °
15.6 °
88%
1.5kmh
90%
Sat
19 °
Sun
15 °
Mon
20 °
Tue
20 °
Wed
19 °
- Hysbysebu -