Diwrnodau olaf i ddisgyblion benywaidd gael dweud eu dweud

Gall fod ar eich misglwyf yn yr ysgol fod yn anodd, ac yn aml bydd yn codi cywilydd ar ddisgyblion sydd heb fynediad i ddarpariaeth misglwyf a...

Caffi Dyfroedd Alun – y cam nesaf

Yn ddiweddar fe wnaethom ofyn i bobl oedd yn ymweld â Chaffi Dyfroedd Alun am eu barn ar sut dylid rhedeg y lle yn y dyfodol ar...

Ffordd newydd i bobl ifanc gael dweud eu dweud yng Nghymru

Senedd Ieuenctid Cymru – Un Lle, Pob Llais Mae ffordd gwbl newydd i bobl ifanc gael dweud eu dweud ar yr hyn sy’n bwysig iddynt yng Nghymru. Mae...

Mae myfyrwyr Glyndŵr wedi coginio rhywbeth chwedlonol…

Mae myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi creu rhywbeth chwedlonol fel rhan o'r arddangosfa ddiweddaraf yn Amgueddfa Wrecsam! Mae arddangosfa, 'Cymru a’i Chwedlau', yn gwahodd ymwelwyr i ymosod...
Wrexham

Mislif yn yr Ysgol? Eich cyfle chi i roi gwybod i ni am fynediad...

Rydym yn cynnal arolwg ynghylch mynediad at gynnyrch glanweithiol am ddim yn ein hysgolion uwchradd ac mae llawer o ferched ifanc sy'n ddisgyblion ysgol uwchradd wedi cymryd...

Ardal Gadwraeth Canol y Dref – Dywedwch eich dweud

Pa mor gyfarwydd ydych chi â chanol tref Wrecsam? Pa mor dda ydych chi'n gwybod ei hanes? Oeddech chi’n gwybod fod yna drysorau pensaernïol anhygoel yn y...

Ymgynghoriad ar gynlluniau i ymestyn ysgol

Mae gennym newyddion da. Heddiw, fe gymeradwyodd ein Bwrdd Gweithredol gynlluniau i ymgynghori ar gynyddu llefydd yn Ysgol Lôn Barcas. PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM...
Erddig Wrexham

Heb weld hwn? Mae ffigyrau newydd yn dangos bod twristiaeth yn werth £118m i’r...

Rhag ofn eich bod wedi methu hwn yn gynharach... Mae’r data diweddaraf a gyhoeddwyd gan Global Tourism Solutions wedi dod â mwy o newyddion da i’r sector twristiaeth...
business workshop wrexham

Digwyddiadau gwych i helpu busnesau drwy’r broses tendro…

Busnes lleol? Nid ydych eisiau colli allan ar y digwyddiadau gwych hyn… Ydych chi’n rhan o fusnes sy’n dymuno cynnig tendr am swyddi gyda chynghorau lleol? Mae Busnes Cymru...

Misglwyf – ydych chi’n cael eich effeithio yn yr ysgol?

Mae cynnyrch hylendid rhad ac am ddim mewn ysgolion i ferched ifanc yn rhywbeth mae llawer o bobl yn siarad amdano ar hyn o bryd ac yma...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
16.9 ° C
18 °
15.6 °
59%
5.1kmh
40%
Sun
17 °
Mon
20 °
Tue
18 °
Wed
10 °
Thu
11 °
- Hysbysebu -