Innovative sci-tech business moves to Wrexham

Busnes gwyddonol-dechnegol yn symud i Wrecsam

Mae Aparito yn arbenigo mewn darparu dyfeisiadau i’w gwisgo ac apiau clefyd-benodol i ffonau symudol i ddarparu monitro cleifion o bell, tu allan i amgylchedd yr ysbyty. Ar...

Blwyddyn Newydd – Cyfleoedd Newydd?

Ydych chi’n chwilio am swydd newydd yn 2018? Beth am ymgymryd â rôl ofalu gydag un o’n partneriaid? Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid sy’n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol...

Cadw’n Heini Cadw’n Hwyliog

Ydych chi wedi gwneud adduned blwyddyn newydd i gadw’n heini yn 2018? Os felly, beth am ymweld ag un o’n parciau gwledig a cherdded, rhedeg neu feicio i...

Gallai taliadau newydd ddod i Barciau Gwledig a deiliaid Bathodyn Glas

Oes gennych chi Fathodyn Glas ac yn defnyddio meysydd parcio a gaiff eu rhedeg gan y Cyngor yn rheolaidd yn Wrecsam? Efallai eich bod yn mynd â’ch ci...

Yn ôl i’r arfer ar gyfer y Bwrdd Gweithredol

Ddydd Mawrth nesaf cynhelir y cyfarfod Bwrdd Gweithredol cyntaf o’r flwyddyn ac fe fydd pob dim yn dychwelyd i’r arfer yn Neuadd y Dref. Ar raglen y cyfarfod...

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM

Rydym yn ceisio rhannu gwybodaeth mor eang â phosibl ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam – a’r wythnos hon rydym wedi lansio ein cyfrif Snapchat ein hunain i’n helpu...

Ydych chi’n defnyddio meysydd parcio canol y dref? Os ydych chi, dylech chi ddarllen...

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn newydd, rydym ni hefyd yn cyflwyno ffioedd parcio newydd. Ar ôl cynnig parcio am ddim drwy gydol mis Rhagfyr – a oedd yn...

Cynghorau’r Gogledd yn lansio Cynnig Twf fydd yn golygu llawer o filiynau o bunnoedd...

Mae chwe chyngor y Gogledd wedi cyflwyno Cynnig Twf yn ffurfiol i Lywodraeth y DU ac i Lywodraeth Cymru. Bydd trafodaethau am y Cynnig yn cychwyn ar...

anrhegion nadolig i orffen gwelliannau tai i’r tenantiaid hyn

Mae tenantiaid y Cyngor yn Nhir y Capel wedi cael rhai anrhegion ychwanegol i’w mwynhau eleni! Mae eu cartrefi wedi cael ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan...

yr anrhegion ewyllys da a gafodd y tenantiaid hyn yn gwenu y Nadolig hwn

Maen nhw’n dweud bod y Nadolig yn dymor o ewyllys da ac roedd hyn yn wir yng nghynllun tai lloches Erw Gerrig yn ddiweddar. Mae cynllun Erw Gerrig...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
3.7 ° C
6.1 °
1.7 °
86%
4.1kmh
100%
Wed
5 °
Thu
5 °
Fri
7 °
Sat
4 °
Sun
4 °
- Hysbysebu -