Asiantwyr Cymunedol yn Gwneud Gwahaniaeth

Mae Asiantwyr Cymunedol yn werthfawr iawn i’w cymunedau a dyma un enghraifft o’r gwahaniaeth y maen nhw’n ei wneud: Roedd gan ŵr a oedd yn gwella ar...

Sawl tunnell o raean sy’n cadw’r ffyrdd yn glir?

Mae’n ymddangos bod gaeaf 2017/18 yn un o’r rhai oeraf ers blynyddoedd gyda dros 9.5 mil o dunelli o raean wedi’i ddefnyddio i drin ymlaen llaw a...

Ydych chi’n bwyta gormod o halen?

Pwysau gwaed cynyddol uchel? Perygl o strôc? Perygl uwch o glefyd y galon? Gallwn gytuno bod yr afiechydon hyn yn rhywbeth na hoffwn ddioddef ohonynt, ond eto mae...

Cydymffurfio â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd? Lle ydyn ni arni bellach?

Roedd rhaid i ni weithio’n galed yn 2005 er mwyn gwneud yn siŵr bod ein hadeiladau, ein siopau, ein ysgolion a’n lleoliadau busnes yn hygyrch i bobl...
climate change

Meysydd parcio gwefru ar y ffordd

Efallai eich bod wedi darllen yn ddiweddar ein bod yn bwriadu cyflwyno pwyntiau gwefru ceir mewn meysydd parcio ar hyd a lled y fwrdeistref sirol: https://newyddion.wrecsam.gov.uk/oes-gennych-chi-gar-trydan/ Wel...

Ysgol yr Hafod yn cefnogi’r blynyddoedd cynnar

Mae croeso cynnes iawn yn Ysgol yr Hafod, Johnstown, i’w plant newydd y Blynyddoedd Cynnar sydd â mwy o le, cyfleusterau ystafell ymolchi ychwanegol, a dodrefn ac...

Rydym ni am chwarae ein rhan yn yr Awr Ddaear – ydych chi?

Unwaith eto byddwn yn cefnogi Awr Ddaear – dathliad byd-eang blynyddol ar gyfer y blaned a drefnir gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF). Cynhelir yr Awr Ddaear...
Reminder: Monthly garden waste collections during winter period

Newidiadau pwysig i Gasgliadau Biniau Gwyrdd

Oes ganddo’ch chi mwy nag un bin gwastraff ardd neu bin gwyrdd? Os oes, ddarllenwch ymlaen. Fel rhan o’r broses cyllid Penderfyniadau Anodd, cytunwyd y cyngor i siarsio...

Beth am i ni i gyd #PwysoamGynnydd

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf rydym ni wedi gweld sawl stori yn y papurau newydd sydd wedi sbarduno momentwm byd-eang ar gyfer cydraddoldeb rhyw, fel #MeToo...

Croesi Bysedd yn y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol

Rydym ni’n croesi ein bysedd ar gyfer ein Tîm Digwyddiadau gan fod un o’u digwyddiadau wedi ei enwebu yn un o gategorïau Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol sy’n cael...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
2.4 ° C
3.9 °
0.6 °
93%
1.5kmh
0%
Gwe
6 °
Sad
6 °
Sul
8 °
Llu
9 °
Maw
9 °
- Hysbysebu -